Google search

Календарний план циклів на кафедрі медицини невідкладних станів на 2023 рік

 1. Інтерни. 2 р. навч. Вип. 2021 р. 04.01-31.01

 2. Інтерни. 1 р. навч. Вип. 2023 р. 01.09-30.11

 3. ТУ Вибрані питання медицини невідкладних станів 09.01-23.01

 4. ТУ Сучасні принципи надання медичної допомоги при невідкладних станах 25.01-08.02

 5. ТУ Особливості надання невідкладної допомоги  на різних етапах лікування 13.02-27.02

 6. ТУ Невідкладні стани при травмі 01.03-15.03

 7. Спеціалізація зі спеціальності  "Медицина невідкладних станів" (для лікарів, які закінчили інтернатуру за спеціальністю педіатрія або лікувальна справа) 01.03-31.05

 8. ТУ Вибір діагностико-лікувальної тактики під час надання невідкладної медичної допомоги на різних етапах госпіталізації 20.03-03.04

 9. ТУ Тактичні питання в медицині невідкладних станів 05.04-19.04

 10. ТУ Мультидисциплінарні аспекти невідкладної медичної допомоги на ранньому госпітальному етапі 24.04-08.05

 11. ТУ Невідкладні стани в практиці лікаря 10.05-24.05

 12. ТУ Основні принципи ургентної медичної допомоги в медицині невідкладних станів 29.05-12.06

 13. ТУ Невідкладні стани в неврології та нейрохірургії 14.06-28.06

 14. ТУ Вибрані питання медицини невідкладних станів 04.09-18.09

 15. Неврології та рефлексотерапії (1 р.н.)* 15.09-19.09

 16. Неврології №1 (1 р.н.)* 20.09-22.09

 17. Неврології №2 (1 р.н.)* 25.09-27.09

 18. Ортопедії і травматології №2 (1 р.н.)* 28.09-04.10

 19. Інфекційних хвороб (1 р.н.)* 05.10-17.10

 20. ТУ Тактичні питання в медицині невідкладних станів 09.10-23.10

 21. Стоматології (1 р.н.)* 18.10

 22. Ортопедії і травматології №1 (1 р.н.)* 19.10-25.10

 23. ТУ Сучасні принципи надання медичної допомоги при невідкладних станах 25.10-08.11

 24. Анестезіології та інтенсивної терапії (1 р.н.)* 26.10-27.10

 25. Дитячої хірургії (1 р.н.)* 30.10-02.11

 26. Офтальмології (1 р.н.)* 03.11-07.11

 27. Радіології (1 р.н.)* 08.11-09.11

 28. Патанатомії (1 р.н.)* 10.11-13.11

 29. ТУ Основні принципи ургентної медичної допомоги в медицині невідкладних станів 13.11-27.11

 30. ФРМ(1 р.н.)* 14.11-16.11

 31. ТУ Невідкладні стани в практиці лікаря 29.11-13.12

 32. ТУ Базова підтримка життя у дорослих 15.12-29.12

 33. Клінічної лабораторної діагностики (2 р.н.)* 20.12-22.12

* - виділеним шрифтом позначені суміжні цикли по інтернатурі з інших спеціальностей

Актуальна інформація про навчальні цикли та ціни доступні в Системі електронної реєстрації на навчання.