Google search

Навчально - методична література, видана кафедрою 

Підручники:

 1. Медицина неотложных состояний.-Учебник под ред. И. С.Зозули..-К.: Медицина, 2008.- 696 с.
 2. Медицина невідкладних станів.-Підручник під ред. І. С.Зозулі.-К.:Медицина, 2012.- 728 с.
 3. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога. //Підручник. – Київ:ВСВ «Медицина», 2017. – 960 с.
 4. Медицина невідкладних станів. Вибрані клінічні лекції. Том 9.-Під редакцією проф..-Ніконова В.В.-Харків .-2020.-400с
 5. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога: підручник / I.С. Зозуля, А.О. Волосовець, О.Г. Шекера та ін. — 5-е видання, К. ВСВ «Медицина», - 2023.- 560 с. ISBN: 978-617-505-917-3
 6. Догоспітальна допомога при травмах.International trauma life suppоrt / Підручник, переклад з англ. 9-го видання /Рой Л. Елсон, Кайі Г. Ган, Джон Е. Кемпбелл; наук. ред. пер. д.мед.н. А.О. Волосовець. – К: ВСВ «Медицина», - 2022. 560 с. 

Монографії:

 1. Острые отравления: диагностика и неотложная помощь.- Монография –Киев.-2007.- 92с.
 2. Постинсультные неврологические синдромы и их современные методы терапии (на стадии восстановительного и резидуального периодов).-Монография.-Запорожье.-2007.-152 с.
 3. Гормоны и мозг.-Монография.-Киев.-2008.- 164 с.
 4. Тлумачний словник з невідкладної медичної допомоги.-Київ, 2009.- 145 с.
 5. Нейрохірургічне лікування ішемічних інсультів, спричинених оклюзивно- стенотичними ураженнями сонних артерій.-Моногра-фия.-Київ.-2010.- 130с.
 6. Інсультоподібний перебіг запальних процесів головного мозку та його оболонок.-Монография.-Ніжин.-2010.- 84 с.
 7. Інсульти: тактика, стратегія ведення, профілактика, реабілітація та прогноз.-Монография.-Київ.-2010.- 320 с.
 8. Гіпергомоцистеїнемія та інші метаболічні предиктори розвитку і перебігу ішемічного інсульту.-Монографія.-Київ.-2011.-166с.
 9. Терапия постинсультных неврологических синдромов.-Монографія.- Запорожье: Изд.ВАЛ-ПИС-ПОЛИГРАФ Запорожье.-2011.-177с.
 10. Порушення спінального кровообігу. - Монографія.-Київ.-2011.-132с.
 11. Шляхи оптимізації діагностики та лікування гострого ішемічного інсульту на догоспітальному етапах. - Монографія.- Вінниця.-2012.-164с. 
 12. Церебральний інсульт у осіб молодого віку: особливості діагностики, клініки та лікування. – Вінниця. – 2012. - 168 с.
 13. Клініко-інструментальна характеристика кардіогенного ішемічного інсульту, зумовленого гострим інфарктом міокарда. – Вінниця. – 2014. – 118 с.
 14. Генералізована епілепсія у дітей раннього віку: оптимізація діагностики та лікування. – Вінниця. – 2014. – 138 с.
 15. Визначення факторів розвитку ендотоксикозу як базисного стану формування метаболічних розладів при захворюваннях для ефективної діагностики і підбору оптимальних засобів лікування..- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2014.- 183с.
 16. Шляхи оптимізації надання допомоги хворим з геморагічним інсультом в умовах нейросудинного відділення багатопрофільної лікарні..- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2015.- 112 с.
 17. Діагностика венозної дисциркуляторної енцефалопатії у вагітних із обмеженням перебігом першого триместру гестації та її корекція..- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2015.
 18. Гострі судинні захворювання кишківника : історичні здобутки та сучасні реалії. К.: Інтерсервіс.-2019.-с.162.
 19. Топико-синдромологические аспекты очаговых поражений головного и спинного мозга. Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2019.-180 с.
 20. Постинсультные патологические синдромы: патогенез, клиника, лечение. Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2020.- 204 с.
 21. Особенности неврологической патологии при мозговом супратенториальном инсульте. Монография.-2021.-м.Запоріжжя.-100 с. ISBN 978-966-653-525-5
 22. «Моє життя – моя доля». Автобіографічний нарис. І. С. Зозуля. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», - 176 с.

 

Навчально-методичні посібники:

 1. Невідкладна допомога хворим з гострою кардіальною патологією на догоспітальному етапі.-Учбовий посібник.-Київ.-2007.-30 с.
 2. Непритомність. Детермінанти розвитку синкопальних станів, діагностика, можливості лікування та профілактики.-Учбово-методичний посібник.-Київ.-2007.-144с.
 3. Класифікація діуретиків.-Навчальний посібник: Діуретики: класифікація, фармакодинаміка та фармакокінетика, тактика застосування.-Київ: Мед-книга,2007.-100с.(глава 5, с.82-85).
 4. Діуретики в лікуванні нервових і психічних захворювань.-Навчальний посібник: Діуретики: класифікація, фармакодинаміка та фармакокінетика, тактика застосуванн.-Київ:Медкнига,2007.-100с.(глава 5, с.33-36).
 5. Медична реабілітація: сучасні стандарти, тести, шкали та критерії ефективності. Низькоінтенсивна резонансна фізіотерапія і її застосування в реабілітаційній медицині.-Навчально-методичний посібник. За ред. І. З. Самосюк, В. П. Лисенюка, Л. І. Фісенко, І. С. Зозулі.-Київ.-2007.- 262 с.
 6. «Медицина невідкладних станів» (збірник тестових завдань ).- Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Київ.- 2008.- 160 с.
 7. «Медицина невідкладних станів» (збірник тестових завдань ).- Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Вінниця.- 2012.- 168 с.
 8. Практичні навички з медицини невідкладних станів.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Київ.-2008.- 164 с.
 9. «Медицина невідкладних станів»(збірник тестових завдань).- Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Київ.- 2009.- 160 с.
 10. Невідкладні стани при гострих отруєннях.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Київ.-2008.- 104 с.
 11. «Медицина невідкладних станів»(збірник тестових завдань).- Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Київ.- 2013.-160 с.
 12. Рани, класифікація, діагностика, лікування.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С, Слонецький Б. І., Максименко М. В., Вербицький І. В.-Київ.-2013.- 110 с. 
 13. Десмургія на до госпітальному етапі. – Вінниця. – 2013. – 114 с.
 14. Невідкладні стани при гострих отруєннях.- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2014.- 112 с.
 15. Наукова діяльність вчених національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за 2014 рік..-Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля».-2014.-300 с.
 16. Актуальні питання медицини невідкладних станів у практці сімейного лікаря.-К.:Видавець Заславський О.Ю.,2015.-124с.
 17. Невідкладна медична допомога у загальній лікарській практиці. Київ – 2015, (За ред.. Зозулі І.С., Матюхи Л.Ф.) – 490 с.
 18. Невідкладні стани: діагностика та лікування. //Навчальний посібник.- Київ.-2018.-320 с.
 19. Невідкладна допомога при гострих отруєннях. //Навчальний посібник.- ТОВ Меркьюрі-Поділля.-Київ.-2018.-132 с.
 20. Шкали в екстреній і невідкладній медицині та медицині катастроф (навчальний посібник). К.: Інтерсервіс.-2019.-с.291.
 21. Історія кафедри медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика: довідник. Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2019, - 88 с.
 22. Невідкладна ангіологія в екстреній та невідкладній медицині (том 1) (навчальний посібник). К.: Інтерсервіс.-2020.- 156 с.
 23. Перинатальні неврологічні синдроми: сучасні аспекти діагностики і лікування; навчальний посібник для студентів медичних вузів, інтернів, лікарів неонатологів, сімейних лікарів, педіатрів, неврологів. Запоріжжя ; Київ, 2020. – 116с. 
 24. Шкали в абдомінальній хірургії: оцінка та прогноз перебігу гострих захворювань органів черевної порожнини. Навчальний посібник / Київ: Інтерсервіс, 2021. – 340 с.

Методичні рекомендації:

 1. Застосування нейропротекорів в інтенсивній терапії гострого ішемічного інсульту.-Методичні рекомендації.-Київ.-2009.-18 с.
 2. Набряковий синдром у клініці гострої церебральної недостаності на догосптітальному етапі.-Методичні рекомендації.-Київ.-2009.-16 с.
 3. Гострі отруєння грибами: діагностика та невідкладна допомога на догоспітальному етапі.-Методичні рекомендації.-Київ.-2010.-24 с.
 4. Нейропротекторона терапія в гострому періоді інфаркту мозку.-Методичні рекомендації.-Київ.-2010.- 34 с.
 5. Вторинна профілактика мозкового інсульту.-Методичні рекомендації.-Київ.-2010.- 32 с.
 6. Особливості застосування ларингеальних масок при невідкладних станах на догоспітальному та ранньому стаціонарному етапах. - Методичні рекомендації. – Київ, 2010. – 24 с.
 7. Діагностика гострих порушень мозкового кровообігу на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах.-Методичні рекомендації.-Київ.-2010.- 32 с.
 8. Методи здійснення судинного доступу при невідкладних станах на догоспітальному етапі.-Методичні рекомендації. - Київ. – 2011.-24 с.
 9. Диференційна діагностика генералізованої епілепсії та неепілептичних пароксизмів у дітей раннього віку.-Методичні рекомендації.-Київ.-2011.-22 с.
 10. Характеристика оптимізованої системи комплексної медичної допомоги при судинній патології головного мозку. – Методичні рекомендації. – Київ, 2013, - 19 с.
 11. Гострі отруєння продуктами горіння: діагностика та невідкладна допомога на до госпітальному та ранньому госпітальному етапах. К. – 2013. – 21 с.
 12. Методичні рекомендації для керівників баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» .-Вінниця.-2014.-30 с.
 13. Алгоритм обстеження дітей з підозрою на наявність гострого порушення мозкового кровообігу.-Вінниця.-2015.-25 с.
 14. Особливості надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах при гострій цереброваскулярній патології. // Метод. реком. – Вінниця. -ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2017. - 48 с.
 15. Сучасні фактори ризику гострого ішемічного інсульту. Методичні рекомендації, //Авторське право на твір .-№71689.-03.05.2017 Київ, 2017. – 28 с.