Google search

Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри.

Лікар-кардіолог та лікар-терапевт вищої категорії.

Felow of European Society of Cardiology (ECC) – дійсна членкиня Європейського товариства кардіологів. Council member European Primary Care Cariovascular Society, член ESC, EAS, FESC ESC,  Президент  ГО «Асоціація серцево-судинної допомоги сімейної медицини», Віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців з ехокардіографії», Національний координатор Європейського міжнародного дослідження з профілактичної кардіології в Україні EUROASPIRE IV, V, член редколегії журналів «Медицина неотложных состояний», «Артеріальна гіпертензія», газети «Новости медицины и фармации», Запорізький медичний журнал, автор більш як 300 наукових праць, науковй редактор медичного порталу www.Webcardio.org , www.WebCardio.academy, www.WebMedFamily.org

Професор кафедри кардіології Національного університету охорони здоров’я ім. П.Л.Шупика МОЗ України , доктор медичних наук

Освіта: закінчив Київський медичний університет імені О. Богомольця в 1982 р. (СРСР);

1982-1984 клінічна ординатура із кардіології у Київському медичному університеті

Професійна діяльність:

  • 1982-1984 клінічна ординатура із кардіології в Київському медичному університеті імені О.Богомольця.
  • 1985-1987 лікар відділення інтенсивної терапії Інституту кардіології ім.М.Д.Стражеска.
  • 1987-1992 рр. Старший консультант і науковий співробітник відділення інтенсивної терапії Інституту кардіології ім. М.Д.Стажеска
  • 1992-1994 рр. Завідувач лабораторії екстракорпоральної терапії Інституту кардіології ім. М.Д.Стражеска
  • 1994 -2022 Завідувач відділенням артеріальної гіпертензії Інституту кардіології ім. Стражеска
  • Додатково з 2014 по 2022 рік – завідувач Центру легеневої артеріальної гіпертензії.

Доцент кафедри кардіології, кандидат медичних наук. 

Лікар-кардіолог, вища категорія, загальний лікарський стаж – 51

Автор більше 150 наукових праць, у тому числі закордонних, що входять до наукометричних баз. Є співавтором навчальних посібників «Актуальні питання сецево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря», «Невідкладна допомога в кардіології».

У 1971 році закінчила Київський медичний інститут імені  О. О. Богомольця. 

1973-1975рр- працювала в інституті кардіології імені акад. М.Д.Стражеска. 

У 1986 р. – захист дисертації на звання кандидата мед. наук

З 1986 р - асистент кафедри кардіології.  

З 1992 р. - доцент кафедри кардіології 

Доцент кафедри кардіології, кандидат медичних наук.

Лікар-кардіолог вищої категорії

Завуч кафедри.

Автор більше 50 наукових праць, у тому числі закордонних, включених до науко-метричної бази WEB OF SCIENCE  та SCOPUS, 2  патенти на корисну модель та інших.

Є співавтором навчального посібника «Актуальні питання сецево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря», «Невідкладна допомога в кардіології».

Асистент кафедри кардіології, кандидат медичних наук.

Лікар-кардіолог другої категорії, загальний лікарський стаж – 22 роки, 

Є співавтором навчального посібника «Невідкладна допомога в кардіології». 

2002 рр. закінчила Київський національний медичний університет ім. О.О.Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2013 р.- асистент кафедри кардіології

У 2015 р. - захист дисертації на звання кандидата мед. наук

Доцент кафедри кардіології, кандидат медичних наук, доцент.

Лікар-кардіолог вищої категорії  

Автор більше 50 наукових праць, у тому числі закордонних, включених до науко-метричної бази WEB OF SCIENCE  та SCOPUS, Є співавтором навчального посібника «Актуальні питання сецево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря», «Невідкладна допомога в кардіології».