Google search

Цикли спеціалізації: за фахом «Кардіологія», «Інтервенційна кардіологія», «Інвазивна електрофізіологія»

Цикли тематичного удосконалення:  контингент слухачів, для яких проводяться цикли ТУ за фахом “Кардіологія”: терапевти, кардіологи, сімейні лікарі, ревматологи, лікарі невідкладних станів; лікарі функціональної та ультразвукової діагностики, неврологи, судинні хірурги, нейрохірурги; педіатри та інші.

У 2023 році на кафедрі можна пройти навчання на наступних циклах ТУ:

ТУ «Електрокардіографія в практиці лікаря» (очно-заочний)

ТУ «Еходопплерографія серця і магістральних судин (початковий курс)»

ТУ «Аритмологія в практиці лікаря-інтерніста» (очно-заочний)»

ТУ «Невідкладна кардіологія в практиці лікаря-інтерніста» (очно-заочний)

ТУ «Некоронарогенні хвороби міокарда» (очно-заочний)

ТУ «Ультразвукова діагностика судин»

ТУ «Рідкісні хвороби та феномени в кардіології» (очно-заочний)

ТУ «Еходопплерографія. Вади серця.»

ТУ «Новітні технології інтервенційної діагностики коронарного атеросклерозу»

ТУ «Добове моніторування ЕКГ та АТ в практиці лікаря» (очно-заочний)

ТУ «Ультразвукова діагностика внутрішніх органів у хворих з кардіальною патологією»

ТУ «Сучасні аспекти кардіологічних проблем» (очно-заочний, для викладачів ВНМЗ)

ТУ «Еходопплерографія серця. Клінічні випадки» 

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на всіх циклах, що проводяться на кафедрі. 

Всі цикли на кафедрі супроводжуються кураторами – викладачами кафедри, які допомагають з організаційними моментами і супроводжують слухачів з моменту реєстрації на циклі і до отримання Свідоцтва або Посвідчення про закінчення навчання. Кураторів представляє завідувач кафедри на вступній конференції циклу.Також їх імʼя можна дізнатися на кафедрі, у тому числі за телефоном.

Навчання проводиться за очною та очно-заочною з елементами дистанційного навчання формами.

Лекції та семінарські заняття проводяться в аудиторії і учбових класах, та онлайн на інтернет-ресурсах кафедри.

Практичні навички відпрацьовуються на навчальній апаратурі (УЗД, ЕХО-КГ, ЕКГ, Холтер-ЕКГ, ДМАТ) кафедри та у відділеннях клінічних баз кафедри, біля ліжка хворого. 

По закінченню навчання на циклах СП слухачі складають іспит (тестовий контроль, практичні навички, усна співбесіда за питаннями білетів) та отримують Свідоцтво про отримання спеціалізації.

По закінченню навчання на циклах ТУ – практичні навички та Посвідчення про проходження удосконалення знань.

1.Коваленко В.М., Медведь В.І., Долженко М.М., Бешляга В.М., Носенко Н.М., Поташев С.В. / Вроджені вади серця і вагітність // Київ. Наукова думка. – 2016. – 165 стор.

2.Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Долженко М. М., Соколов М.Ю., Давидова І.В., Кожухарьова Н.А., Поташев С.В., Медведовська Н.В., Мимренко С.М., Боброва О.В., Сімагіна Т.В., Конопляник Л.І., Лобач Л.Є., Нудченко О.О., Фарадж К.С., Кіф´як Л.Я., Ткаченко В.І. / Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря. // Заславський О.Ю. -  2017. - 412 стор

3.Коваленко В.М., Долженко М.М., Поташев С.В. / Настанови з ехокардіографії // Київ. Наукова думка. – 2017. – 524 стор.

4.Долженко М.М., Соколов М.Ю., Іркін О.І. / Невідкладна допомога в кардіології // Київ. Наукова думка. – 2020. – 368 стор.

Основний

1.Вороненко Ю.В., Шекера О.Г,  Долженко М.М. та співавтори    Актуальні питання сецево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря Видавництво «Заславский», 412 ст., 2016

2.Долженко М.М., Поташев С.В. Ехокардіографія у хворих на серцеву недостатність. – Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2011. – 160 с.

3.Коваленко В.М., Медведь В.І., Долженко М.М. та співавтори. Вроджені вади серця і вагітність // Київ, Наукова думка. – 2016. – С. 165.