Google search

Доцент кафедри кардіології, кандидат медичних наук, доцент.

Лікар-кардіолог вищої категорії 

Закінчила в 1999 р. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. 

Інтернатура пройшла по терапії, потім, отримала спеціалізацію по кардіології. 

Пройшла клінічну ординатура на кафедрі кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за спеціальністю кардіологія 2003-2005 рр. 

Отримала вчену ступінь: кандидата медичних наук за спеціальністю «Кардіологія» в 2009 році. 

Асистент кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика з 2009 року. 

Обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (зараз НУОЗ України імені П. Л. Шупика) у 2016році.

Є куратором циклів ТУ «Добове моніторування ЕКГ та АТ в практиці лікаря. Очно -заочний з елементами ДН», «Електрокардіографія в практиці лікаря (очно - заочний з елементами

ДН).», «Сучасні аспекти кардіологічних проблем (для викладачів ВМНЗ) . Очно -

заочний з елементами ДН», «Аритмологія в практиці лікаря-інтерніста . Очно-заочний з

елементами ДН», «Невідкладна кардіологія в практиці лікаряінтерніста. Очнозаочний з елементами ДН)».

Стаж роботи за спеціальністю: 18 років. 

Наталія Анатоліївна є автором 53  наукових публікацій у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі,  що входять до бази даних «Scopus», «web of science».