Google search

На кафедрі виконується пошуково-ініціантивна НДР «Запобігання надсмертності хворих високого кардіо-васкулярного ризику шляхом модифікації заходів первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань» роки виконання-  2016-2024, науковий керівник – Долженко Марина Миколаївна професор, д.мед.н. завідувач кафедри кардіології НУОЗ ім. П.Л. Шупика, відповідальний виконавець - Лобач Лідія Євгенівна асистент кафедри кардіології.

З 2008 по 2021 роки на кафедрі кардіології були захищені дисертації:

1. Докторська дисертація - Базилевич А. Я. «Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки: механізми формування, діагностика, оптимізація лікування, прогноз».

2. Кандидатська дисертація - здобувач Фірсова І. Г. на тему: «Зміни показників структурно-функціонального стану серця, добового профілю АТ, ендотеліальної функції, інсулінорезистентності у хворих на есенціальну гіпертензію та їх корекція антагоністами ренін-ангіотензин-альдостеронової  системи».

Статті у вітчизняних та іноземних виданнях включених до бази даних Scopus та Web of Science, опубліковані протягом 2021 року.

  1. Željko Reiner, Johan De Sutter, Lars Ryden, Erkin Mirrakhimov, Nana Pogosova, Marina Dolzhenko, Zlatko Fras, Kornelia Kotseva, David Wood, Dirk De Bacquer Peripheral arterial disease and intermittent claudication in coronary heart disease patients. International Journal of Cardiology. Volume 322, 1 January 2021, Pages 227-232
  2. Dirk De Bacquer, Inge AT van de Luitgaarden, Delphine De Smedt, Pieter Vynckier, Jan Bruthans, Zlatko Fras, Piotr Jankowski, Marina Dolzhenko et all. Socioeconomic characteristics of patients with coronary heart disease in relation to their cardiovascular risk profile. Heart.2021/5/1, т.107 №10 Страницы 799-806