Google search

Співробітниками кафедри проводиться консультативно-діагностична та лікувально-профілактична робота на 2-х клінічних базах: ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска» НАМН України та Міська клінічна лікарня №4.

Доцентами, асистентами, аспірантами, клінічними ординаторами кафедри виконуються складні діагностичні процедури на високому кваліфікаційному рівні. За останній рік виконано 881 ехокардіографій з допплерографією, дуплексних сканувань екстракраніальних судин та транскраніальних дуплексних сканувань, УЗД ОБП. На кафедрі проводяться діагностичні тести з довготривалого моніторування ЕКГ, добового моніторування артеріального тиску. За 2000 рік співробітниками кафедри виконано 1842 діагностичних процедур.

ДУ ННЦ  «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. акад. М.Д.Стражеска» НАМН України, Вул. Святослава хороброго 5, 249-70-35, керівника закладу - Академік НАМН України, проф. Коваленко В.М..

Міська клінічна лікарня №4, ул. Соломенська 17, 276-93-68, керівника закладу - Мостепан Т.В..

За останні 3роки було проліковано співробітниками кафедри на базі ДУ ННЦ Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. акад.М.Д.Стражеско» більше 450 хворих в стаціонарі, амбулаторно- пролікованих понад 1500хворих, проконсультовано  біля 5000 паієнтів. Проведено понад 3000діагностичних процедур.

За останні 3роки було проліковано співробітниками кафедри на базі  КНП«КМКЛ №4», відділення кардіологія , внутрішньої терапії проконсультовано понад 30 хворих.

Міська клінічна лікарня №4 є багатопрофільним лікувально-діагностичним закладом потужністю 635 ліжок. Розташована в лісопарковій зоні історичнозвісної Батиєвої Гори. Лікарня створена Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 27.10.98 р. №2141. По результатах акредитації лікувально-профілактичних закладів міста в 2005 р. лікарні надано вищу атестаційну категорію.

Міська клінічна лікарня №4 є клінічною базою для кафедр вищих учбових закладів. Співробітники кафедри кардіології консультують пацієнтів у відділенні кардіологія, а з 2023року це загальне відділення, внутрішніх хвороб,де знаходяться пацієнти широкого профілю, а також пацієнти з кардіологічною патологією.

1. Державна установа Національний науковий центр “Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска” НАМН України

 

2. Кардіологічне відділення Міської клінічної лікарні №4 (м. Київ)