Google search

Доцент кафедри кардіології, кандидат медичних наук.

Лікар-кардіолог вищої категорії

Завуч кафедри.

Автор більше 50 наукових праць, у тому числі закордонних, включених до науко-метричної бази WEB OF SCIENCE  та SCOPUS, 2  патенти на корисну модель та інших.

Є співавтором навчального посібника «Актуальні питання сецево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря», «Невідкладна допомога в кардіології».

У 2000 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа». 

2001-2009 рр – лікар-кардіолог Поліклініки №1 Оболонського району м. Києва

2009-2011 рр. - навчання в клінічній ординатурі за спеціальністю «Кардіологія»

2011-2013 рр -  навчання в аспірантурі

З 2013 р.- асистент кафедри кардіології

У 2015 р. - захист дисертації на звання кандидата мед. наук

У 2021 р. – звання доцента по кафедрі кардіології

З 2009 р – лікар-кардіолог  у відділенні аритмій серця та лікар-консультант ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України» 

Публікації: Scopus

  1. Kornelia Kotseva, Guy De Backer, Dirk De Bacquer, Lars Rydén, the EUROASPIRE V Investigators (Lobach LE), Primary prevention efforts are poorly developed in people at high cardiovascular risk: A report from the European Society of Cardiology EURObservational Research Programme EUROASPIRE V survey in 16 European countries, European Journal of Preventive Cardiology, Volume 28, Issue 4, April 2021, Pages 370–379, https://doi.org/10.1177/2047487320908698
  2. Giulia Ferrannini, Dirk De Bacquer, Guy De Backer, Kornelia Kotseva, Linda Mellbin, David Wood, Lars Rydén, EUROASPIRE V collaborators(Lobach LE); Screening for Glucose Perturbations and Risk Factor Management in Dysglycemic Patients With Coronary Artery Disease—A Persistent Challenge in Need of Substantial Improvement: A Report From ESC EORP EUROASPIRE V. Diabetes Care 1 April 2020; 43 (4): 726–733. https://doi.org/10.2337/dc19-2165 Scopus
  3. Guy De Backer, Piotr Jankowski, Kornelia Kotseva EUROASPIRE V collaborators(Lobach LE); Management of dyslipidaemia in patients with coronary heart disease: Results from the ESC-EORP EUROASPIRE V survey in 27 countries, Atherosclerosis,Volume 285, 019, Pages 135-146, ISSN 0021-9150, https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2019 Scopus

Стаття у виданні включених до бази даних Web of Science:

О. О. Нудченко, Л. І. Конопляник, Н. А. Кожухарьова, М. М. Долженко / Вплив діастолічної дисфункції на когнітивні порушення та прогноз у пацієнтів з ішемічною хворобою серця // Запорожский медицинский журнал. 2021/2/18 Номер № 1 (2021), с. 4