Google search

2021-2022 рр. - на кафедрі проходять навчання 12 іноземних клінічних ординаторів з країн Сирії, Марокко, Іран, Сомалі, Азербайджан, Індії, Туркменістан, Уганда. Клінічні ординатори відвідують лекції та практичні заняття.

Іноземні клінічні ординатори працюють у відділеннях ДУ «ННЦ  «Інституту кардіології імені М. Д. Стражеска» НАМН України та у кардіологічному відділенні Міської клінічної лікарні №4 (м. Київ), де зі своїми кураторами проводять курацію хворих з захворюваннями серцево-судинної системи, а також допомагають у веденні хворих з COVID-19 у стаціонарі, а також приймають участь в поліклінічному прийомі амбулаторних хворих під час консультацій співробітниками кафедри.   

Клінічні ординатори приймають участь в комісіях по розгляду історій хвороби пацієнтів на щотижневих обходах з завідуючим відділення; беруть участь при проведенні консиліумів, міжнародних конгресів та доповідають про цікаві випадки хворих на практичних заняттях. Навчаються різним практичними маніпуляціям відповідно до профілю відділення.

Завідувачка кафедрою Долженко М.М. є дійсним членом Council member of European Primary Care Cardiovascular Society, Special group of WONCA, European Society working group of Hypertension, European Society of Cardiology (ESC), професори кафедри Соколов М.Ю., Сіренко Ю.М., Сичов О.С, є  дійсними членами багатьох міжнародних товариств:  European Society working group of Hypertension, European Society of Cardiology (ESC), Stent for Life, EAPCI, EHRA.

Співробітники кафедри беруть участь:

- у щорічних європейських конгресах кардіологів, міжнародних школах з питань післядипломної освіти;

- беруть участь в міжнародних конференціях, з’їздах на яких розглядаються актуальні питання кардіології;

- організують та проводять школи з післядипломної освіти для лікарів-кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів з міжнародною участю;

- беруть участь у міжнародних багато центрових дослідженнях лікарських засобів згідно критеріїв GCP.