Google search

Співробітниками кафедри проводиться консультативно-діагностична та лікувально-профілактична робота на 2-х клінічних базах: ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска» НАМН України та Міська клінічна лікарня №4.

Доцентами, асистентами, аспірантами, клінічними ординаторами кафедри виконуються складні діагностичні процедури на високому кваліфікаційному рівні. За останній рік виконано 881 ехокардіографій з допплерографією, дуплексних сканувань екстракраніальних судин та транскраніальних дуплексних сканувань, УЗД ОБП. На кафедрі проводяться діагностичні тести з довготривалого моніторування ЕКГ, добового моніторування артеріального тиску. За 2000 рік співробітниками кафедри виконано 1842 діагностичних процедур.

Кафедра кардіології тісно співпрацює з ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска» НАМН України, що розширює можливості діагностики та корекції стану хворих з важкою серцево-судинною патологією.  

Співробітники кафедри ведуть консультативний прийом у поліклініці ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска» НАМН України», чергують по клініці та працюють в ковідному відділенні, а також консультують хворих на базі Міської клінічної лікарні №4. За 2020 рік про консультовано - 1797, проліковано в стаціонарі та амбулаторно – 740 пацієнтів.

Асистенти, аспіранти, клінічні ординатори проводять активну лікувальну роботу у всіх відділах клінічних баз кафедри кардіології. 

Співробітники кафедри здійснюють чергування та виїзди по лінії екстренної консультативної медичної допомоги. 

На кафедрі багато уваги приділяється санітарно-просвітній роботі серед населення, популяризації здорового образу життя, попередженню розвитку серцево-судинних захворювань та їх ускладнень. Виступи у СМІ та громадських заходах є невід'ємною частиною профілактичної роботи кафедри.