Google search

Асистент (з 2017 року).

Співвиконавець ініціативної науково-дослідної роботи на тему: "Теоретичне обґрунтування засад створення систем отримання, оброблення та передавання медичних знань за допомогою інформаційно-комунікативних (ІКОМ) та інформаційно-когнітивних (ІКОГ) технологій" (2020-2025).