Google search

Кафедра активно співпрацює з Європейським співтовариством за програмою створення єдиної системи медичної освіти в Європі та з питань використання новітніх інформаційних технологій у практичній медицині. 

Здійснюється широка міжнародна наукова кооперація з закладами вищої освіти: Університет Бельсько-Бяло (м. Бельсько-Бяло, Республіка Польща); Технологічний інститут Деггендорф (м. Деггендорф, Федеративна Республіка Німеччина); Казахський національний медичний університет імені С. Д. Асфендіярова (м. Алмати, Республіка Казахстан). Із зазначеними університетами постійно проводиться робота зі створення заявок на участь у проєктах "Horizon 2030". Разом із Технологічним інститутом Деггендорф організовано та проводиться третій рік поспіль щорічна європейська конференція "Digital Health".

Серед інших міжнародних проєктів за участю НПП кафедри за останні 5 років такі: Швейцарсько-Українська програма «Покращення перинатальних послуг в Україні»; Проект ЄС «Підтримка розвитку систем медичних стандартів в Україні»; Проект «Разом до Здоров’я» (USAID та Гарвардська школа громадського здоров'я, США); Проект ЄС «Сприяння реформі вторинної системи охорони здоров’я в Україні»; «Сітка лікарів» (проект Світової федерації Українських лікарських товариств, США) – е-зустрічі протягом року з різних напрямків медицини.

Кафедрою організовано понад 40 відкритих семінарів із дистанційного навчання з залученням фахівців і викладачів США, Польщі, Словакії тощо. 

Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних виставках, симпозіумах, семінарах і конференціях, де представляються розробки з питань створення електронної медичної документації, промісорної системи, впровадження дистанційної освіти тощо, за що були відзначені почесними дипломами, срібними та золотими медалями.