Google search

МІНЦЕР Озар Петрович — доктор медичних наук (1973), професор (1978), старший науковий співробітник (1971), заслужений діяч науки і техніки України (2000), дійсний член Української академії інформатики (1994), дійсний член Міжнародної академії інформатизації (1995), дійсний член Академії технологічних наук України (2003).

Завідує кафедрою від дня її заснування у 1986 році.

Сьогодні під керівництвом професора О. П. Мінцера виконується ініціативна науково-дослідна робота кафедри: "Теоретичне обґрунтування засад створення систем отримання, оброблення та передавання медичних знань за допомогою інформаційно-комунікативних (ІКОМ) та інформаційно-когнітивних (ІКОГ) технологій" (2020-2025).

Освіта

1988 — Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність: біолог-фізіолог людини та тварин, викладач біології та хімії.

1999 – Національний університет «Києво-Могилянська академія»,  спеціальність: магістр філософії, викладач вищої школи; академічний ступінь: магістр філософії. 

Професійний досвід

08.1988-12.1988 — Інститут фармакології і токсикології АМН України, посада: старший лаборант.

1988–1999 — Всесоюзний науково-дослідний інститут гігієни і токсикології пестицидів, полімерів та пластичних мас (з 1997 — Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя), посади: старший інженер, науковий співробітник, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії нейротоксикології, відділу загальної токсикології.

1999-08.2013 — НМАПО імені П.Л. Шупика, посади: старший викладач, доцент, професор кафедри філософії.

09.2013-02.2015 — Одеський національний медичний університет, посада: зав. каф. філософії та біоетики.

З 2015 - 2022 р. –  НУОЗ України імені П.Л. Шупика, посада: зав. кафедри філософії.

БАБІНЦЕВА Лариса Юріївна — доктор біологічних наук професор, кандидат фармацевтичних наук (2004), доцент (2006).

Працює на кафедрі з 2001 року.

На кафедрі відповідальна за наукову діяльність. 

Закінчила з відзнакою Київський державний економічний університет (КДЕУ) (нині — Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана) за спеціальністю "Економіка і соціологія праці"; успішно завершила навчання в аспірантурі того ж університету.

Трудову діяльність розпочала в КДЕУ асистент кафедри управління трудовими ресурсами, радник із економічних питань. З 2001 р. — асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри медичної інформатики НУОЗ України імені П. Л. Шупика. З 2010 р. — заступник декана, з 2015 р. — декан факультету підвищення кваліфікації викладачів НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Освіта

2002 – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність: філософ, викладач філософських дисциплін.

2002-2005 – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, аспірантура філософського факультету.

2013-2015 - Інститут вищої освіти НАПН України, докторантура (м. Київ, Україна).

Науковий ступінь, звання

Кандидат філософських наук з 2005 р., спеціальність: 09.00.01 – «релігієзнавство». Тема дисертації: «Категорія буття у релігійній філософії Пізнього Західноєвропейського Середньовіччя».

Доктор філософських наук з 2016р., спеціальність: 09.00.07 – «Етика» та 09.00.10 – «Філософія освіти». Тема дисертації: «Етичні цінності сучасної університетської освітифілософська рефлексія».

МОХНАЧОВ Станіслав Ігорович — кандидат медичних наук (2009), доцент (2013). 

Працює на кафедрі з 2002 року.

На кафедрі відповідальний за навчально-методичну роботу, а також відповідає за забезпечення технічної підтримки заходів у форматі відеоконференцзв’язку. 

Співвиконавець ініціативної науково-дослідної роботи на тему: "Теоретичне обґрунтування засад створення систем отримання, оброблення та передавання медичних знань за допомогою інформаційно-комунікативних (ІКОМ) та інформаційно-когнітивних (ІКОГ) технологій" (2020-2025).

У 2000 році закінчив медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. З 2000 по 2001 роки проходив інтернатуру з терапії в 1-ій міській клінічній лікарні м. Полтава. Працював дільничним лікарем-терапевтом у поліклініці 1-ої міської клінічної лікарні м. Полтава (2001-2002). З 2002 року працював на посадах старшого лаборанта, асистента, а з липня 2010 працює на посаді доцента кафедри ІнІТ і ТДН. У 2013 році отримав вчене звання доцента.

Старший викладач кафедри.

Працює на кафедрі з 2017 року.

Профгрупорг кафедри.

Співвиконавець ініціативної науково-дослідної роботи на тему: "Теоретичне обґрунтування засад створення систем отримання, оброблення та передавання медичних знань за допомогою інформаційно-комунікативних (ІКОМ) та інформаційно-когнітивних (ІКОГ) технологій" (2020-2025).

У 1994 р. закінчила з відзнакою Донецький національний технічний університет за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем управління і обчислювальної техніки», 1995–1997 рр. — навчання в аспірантурі того ж університету. Працювала старшим викладачем кафедри програмного забезпечення інтелектуальних систем Інституту штучного інтелекту (1996-2006), науковий співробітник відділу комп’ютерних інформаційних технологій ІПШІ (1998-2006); викладач в Інституті підвищення кваліфікації вчителів за темою «Використання програмних продуктів в системі навчання» (2000). З вересня 2017 року працює асистентом, старшим викладачем кафедри ІнІТ і ТДН.