Google search

Сучасна кафедра фундаментальних дисциплін та інформатики щорічно забезпечує проведення більше двадцяти навчальних циклів післядипломного спрямування та дисциплін (нормативних і вибіркових) підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Кожні 5 років колектив кафедри розробляє та видає оновлену Уніфіковану програму з інформатики та кібернетики в охороні здоров’я та біології. Останнє видання уніфікованої програми здійснено в 2021 році під назвою "Інформатика та кібернетика : Уніфікована освітня програма в галузях знань 22 "Охорона здоров’я" та 09 "Біологія"". Щорічно оновлюється перелік циклів тематичного навчання.

Однією з невід’ємних складових діяльності кафедри є виховна робота. Особлива увага приділяється виховній роботі зі здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії та на суміжних циклах із лікарями/фармацевтами- інтернами. 

 

  1. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / Василенко В.О. — К.: ЦУЛ, 2016. — 504 с.
  2. Биологическая и медицинская кибернетика. Справочник / Минцер О.П., Молотков В.Н., Угаров Б.Н. и др. — К.: Наукова Думка, 1985. — 376 с.
  3. Введение в математическое моделирование па­тологических процессов / Балантер Б.М.— М.: Медицина, 1980. — 264 с.
  4. Візуальна аналітика – ефективна технологія оброблення Big Data в медицині / В.В. Петров, О.П. Мінцер, А.А. Крючин // Медична інформатика та інженерія. — — № 2 (50). — С. 50–61.
  5. Використання телемедицини у клінічній практиці: навч.-метод. посіб. / Д.О. Добрянський, О. П. Мінцер, В. В. Краснов. — К.: Українсько-Швейцарська програма «Здоров’я матері та дитини», 2011. — Ч. 1 (для слухача). — 86 с.
  6. Використання телемедицини у клінічній практиці: навч.-метод. посіб. / Д.О. Добрянський, О. П. Мінцер, В. В. Краснов. — К.: Українсько-Швейцарська програма «Здоров’я матері та дитини», 2011. — Ч. 2 (для викладача). — 94 с. (електронна форма — 2,08 Мб).