Google search

Цикли:

спеціалізації: з фаху “Ендокринологія” – тривалість 468 годин; “Дитяча ендокринологія” – тривалість 468 годин.

стажування: з фаху “Дитяча ендокринологія” – тривалість 156 годин; “Ендокринологія” – тривалість 156 годин.

тематичного удосконалення: «Клінічна ендокринологія дитячого віку», «Вибрані питання ендокринології підліткового віку», «Гінекологічна ендокринологія», «Ендокринна гіпертензія», «Вибрані питання клінічної ендокринології«, «Ендокринні аспекти патології статевих залоз» - тривалість по 78 годин кожний цикл та «Актуальні питання патології надниркових залоз» - 39 год.

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на циклах:

  1. спеціалізації: з фаху“Ендокринологія ” – тривалість 468 годин; “Дитяча ендокринологія” – тривалість 468 годин.
  2. стажування:  з фаху Ендокринологія” – тривалість 156 годин; “Дитяча ендокринологія” – тривалість 156 годин;
  3. тематичного удосконалення: «Клінічна ендокринологія дитячого віку», «Вибрані питання ендокринології підліткового віку», «Гінекологічна ендокринологія», «Ендокринна гіпертензія», «Вибрані питання клінічної ендокринології», «Ендокринні аспекти патології статевих залоз» - тривалість по 78 годин кожний цикл та «Актуальні питання патології надниркових залоз» - 39 год.
Стажування "Ендокринологія" та "Дитяча ендокринологія". Ознайомлення з усіма розділами ендокринології. Це захворювання гіпоталамо-гіпофізарної області , цукровий діабет 1 та 2 типів, патологія щитовидних і паращитовидних, надниркових та статевих залоз, ожиріння, МЕН синдроми, аутоімунні полігландулярні синдроми та інше. Всі дані наводяться із використанням останніх настанов, протоколів та даних доказової медицини. Слухачі додучаються до клінічних розборів хворих з ендокринною патологією, ознайомлення та засвоєння практичних навичок.
Стажування проводиться за індивідуальним планом та програмою.  Перед оформленням  на цикл претенденти здають іспит ( усний, компьютерний та практичний), по результатам оцінювання якого і визначається термін навчання  (1 або 3 місяці). Навчання в аудиторно- дистанційному  або дистанційному режимі, в залежності від епідеміологічної  та військової ситуації, згідно наказам НУОЗ України імені П.Л.Шупика. Методика  навчання: лекції, семінари, практичні заняття. Робота  з викладачем та самостійна. На початку навчання ознайомлення з розкладом, переліком літератури, практичними навичками та питаннями іспитів.  На семінарах викладач перевіряє якість засвоєння знань, на практичних заняттях клінічні розбори  пацієнтів з ендокринною патологією та відпрацювання практичних навичок. По закінченню навчання проводиться 3 іспити: з практичної навички, компьютерний та іспит співбесіда.