Google search

Кафедра ендокринології  створена  у 1992 р., її першим завідувачем був академік НАН, НАМН України та РАМН, професор Андрій Семенович Єфімов, з 2003 р. він продовжив наукову роботу на посаді керівника діабетологічного відділу ДУ « Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», кафедру очолив академік Микола Дмитрович Тронько. 

З часу заснування кафедри до 2010 р. на кафедрі працював канд. мед. н., доцент Буглак Микола Іванович. В різні роки на кафедрі викладали: кандидати мед. наук: Сологуб Неля Віталієвна, Булдигіна Юлія Валерівна, Науменко Володимир Гаврилович, Пилипенко Вікторія Миколаївна, доктори мед. наук: Зуєва Наталія Олексіївна, Большова Олена Василівна, Маньковський Микита Борисович, Спринчук Наталія Андріївна та Соколова Любов Костянтинівна.

Клінічною базою кафедри є поліклініка та клінічні відділення ДУ «Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П.Комісаренка НАМН України та комунальний заклад Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня» м. Боярка.

Андрій Семенович Єфімов (1928-2017) - академік Національної академії наук (1992) і Національної академії медичних наук України (1993), дійсний член Російської Академії медичних наук (1989), заслужений діяч науки і техніки України (1996).В 1992 р.  очолив кафедру ендокринології в Київському Інституті удосконалення лікарів (нині Національний університет охорони здоров’я  України імені П. Л. Шупика). А. С. Єфімов — фундатор діабетології в Україні, який плідно працював над актуальними проблемами діагностики і лікування цукрового діабету та його ускладнень. Автор численних наукових праць, у тому числі 28 монографій, підручників, довідників, 30-ти патентів і авторських свідоцтв. Він створив наукову школу діабетологів, підготував 15 докторів і 50 кандидатів наук.

Основні праці: "Диабетические ангиопатии" (1973; 1989); "Эндокринология" (1983, 2004); "Энциклопедия семейного врача" (1995); "Клиническая диабетология" (1998); "Инсулинотерапия больных диабетом" (2000); "Диабетические нейропатии" (2003); "Ионизирующая радиация и инсулинорезистентность" (2004); "Малая энциклопедия врача-эндокринолога" (2007). Неотложная эндокринология.  1982. 208 с.(Библиотека практического врача. Неотложная помощь).  Ожирение и сахарный диабет. — Киев : «Здоров'я», 1987. — 144 с. — (Библиотека практического врача).  Предиабет: патогеническая сущность, диагностика // Проблемы эндокринологии. — 1979. — № 5. — С. 17—25 Физическая нагрузка у больных сахарный диабетом // Терапевт. арх. — 1981. — № 7. — С. 139—142.

В 1980 р. став лауреатом Державної премії УРСР. За визначні наукові досягнення йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1996). Андрія Семеновича нагороджено орденами «Знак пошани», «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою АМН України та багатьма медалями. А. С. Єфімов був віце-президентом Асоціації ендокринологів України, членом Європейської та Американської Асоціації з вивчення цукрового діабету, членом Наукової ради Президії АМН України з теоретичної і практичної медицини, входив до складу редколегій низки наукових журналів.

Співробітники кафедри ендокринології приймають активну участь в організації та проведенні вітчизняних з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, беруть участь у роботі  міжнародних конгресів та симпозіумів.
Співробітники кафедри проводять велику лікувальну та консультативну роботу;  за умов карантину на  covid 19, у перші місяці російської військової агресії була використана можливість телекомунікацій- всі хворі мали змогу консультацій on-line; за активної участі співробітників кафедри розроблено клінічні настанови та уніфіковані клінічні протоколи з надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет.

Кафедра ендокринології є провідною в системі післядипломної освіти. Кафедра є опорною за спеціальностями «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія», здійснює великий обсяг навчально-методичнуої та організаційної роботи. Розробляються, постійно оновлюються навчальні плани плани та програми циклів удосконалення для навчання лікарів-ендоринологів та лікарів-дитячих ендокринологів. Під керівництвом та за участі співробітників кафедри підготовлені та видані довідники  та інша навчально-методична література .