Google search

Артеменко Євгенія Олександрівна

Асистент кафедри, лікар кардіоревматолог дитячий вищої категорії.

В 2003 році закінчила третій медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з відзнакою за спеціальністю «Педіатрія».  2003-2004 роки навчалася в інтернатурі за спеціальністю педіатрія та в магістратурі за спеціальністю педіатрія на кафедрі педіатрії № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. В 2004 році виконала та захистила науково-кваліфікаційну роботу на тему “Рівень кальцію крові у дітей з алергічним діатезом та показання до його корекції” та здобула кваліфікацію магістр зі спеціальності «педіатрія».

В 2006 році пройшла спеціалізацію з дитячої кардіоревматології на базі КМАПО ім. П.Л. Шупика. 2013 р – спеціалізація з «Ультразвукової діагностики» в НМАПО імені П.Л. Шупика

З 2004 – лікар кардіоревматолог дитячий ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України».

З 2011 обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії. Лікар кардіоревматолог дитячий вищої категорії. Є автором 35 публікацій. Виконує обов’язки секретаря Вченої ради педіатричного факультету НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Виконує дисертаційну роботу за спеціальністю променева діагностика на тему «Ультразвукова діагностика патології аортального клапана у дітей».

Основні напрямки навчально-методичної та наукової діяльності: діагностика вроджених вад серця та патології міокарду у дітей, ехокардіографія у дітей.