Google search


Завідувач кафедри
: член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, д. мед. н., професор Руденко Надія Миколаївна, лікар кардіоревматолог дитячий вищої категорії, заступник директора з наукової роботи кардіологічного профілю ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України

Руденко Н.М. створила школу дитячих кардіологів в Україні, постійно займається підвищенням їх кваліфікації та професійного рівня шляхом проведення науково-практичних семінарів і конференцій в регіонах країни, навчання кардіологів на робочому місці в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. З 2011року є завідувачем кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії.

Під керівництвом Руденко Н.М. в 2003 році розпочата і успішно розвивається програма пренатальної діагностики вроджених вад серця, що дозволило удосконалити систему надання високоспеціалізованої кардіологічної і кардіохірургічної допомоги новонародженим, проводиться виконання науково-дослідних робіт по розробці нових сучасних методів діагностики і лікування складних та критичних вроджених вад серця у новонароджених і немовлят. Впровадження результатів наукових досліджень в практику охорони здоров’я сприяло покращенню ранньої діагностики вроджених вад розвитку серцево-судинної системи та результатів їх хірургічної корекції.

Руденко Н.М. автор більше 250 наукових робіт, в т. ч. 3 монографій та 8 патентів на винахід. Своєю багаторічною сумлінною працею, зразковим виконанням службових обов’язків Руденко Н.М. внесла вагомий внесок в розвиток системи охорони здоров’я України, нагороджена «Орденом княгині Ольги» ІІІ ступеня.

доктор медичних наук, старш. наук. співр., професор кафедри.

Закінчив у 1994 році Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця.

1994-1996 р. – інтернатура по хірургії.

1997-2003 р. - лікар-хірург Інституту серцево-судинної хірургії АМН України.

2003-2006 р. - старший науковий співробітник ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України».

2006-2011 р. - провідний науковий співробітник ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України».

З 2012р. обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії.

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Реконструкція вихідного тракту правого шлуночка при операції Росса». У 2018 р. — докторську дисертацію на тему «Хірургічне лікування аортальних вад у дітей: операція заміни аортального клапана легеневим аутографтом».

З 2018 р. - доктор медичних наук.

Автор 87 наукових робіт, співавтор 8 патентів на корисну модель.

Основні напрямки навчально-методичної та лікувальної діяльності: завуч кафедри, хірургія вроджених вад серця у дітей, в тому числі хірургія аортального клапана, малоінвазивна кардіохірургія, комплексний підхід до лікування дорослих з вродженими вадами серця.

Доронін Олександр Володимирович

Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри.

Закінчив у 1988 році Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця, за спеціальністю «лікувальна справа».1988-1989 р. – інтернатура по хірургії. З 1993 р. - лікар-хірург Київського науково-дослідного інституту серцево-судинної хірургії. З 1997р. обіймав за конкурсом посаду старшого наукового співробітника відділення електрофізіології Інституту серцево-судинної хірургії АМН України.

З 2007р. працював на посаді провідного наукового співробітника науково-консультативного відділення з рентгенхірургічними методами лікування ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України». Займався організацією аритмологічної служби у ДУ «НПМЦДКК МОЗ України», особливістю якої є надання допомоги маленьким дітям, новонародженим та лікування перинатальних аритмій. Освоїв новітні методики лікування тахіаритмій з використанням навігаційної системи “CARTO”, проводить катетерні втручання у дітей віком від 2 місяців, імплантує штучні водії ритму серця маленьким дітям.

В 2003 році захистив дисертаційну роботу за спеціальністю серцево-судинна хірургія на тему «Ріентрі тахікардія АВ вузла. Електрофізіологічні аспекти та лікування методом катетерної деструкції». В 2011р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника. З 2011р. обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії. Автор 60 опублікованих наукових праць.

Основні напрямки навчально-методичної, наукової та лікувальної діяльності: відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі, радіочастотна катетерна деструкція фібриляції передсердь, діагностика та лікування аритмій у дітей.

Серденко Богдан Богданович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри.

Закінчив медичний факультет Ужгородського Національного університету у 2004 році. З 2004 по 2006 навчався у інтернатурі та магістратурі за спеціальністю «Дитяча хірургія» на кафедрі дитячої хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика під керівництвом д.мед.н., професора Данилова О.А. З 2006 по 2009 роки навчався в аспірантурі на кафедрі торакальної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика. З 2006 року працював лаборантом, а потім старшим лаборантом кафедри торакальної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика.

У 2010 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Закрита торакальна травма у дітей. Клініка, діагностика, лікування» під керівництвом д. мед. н, професора Сокура П.П.

У 2011 році обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії. З 2016 року - доцент кафедри. Автор 15 наукових статей, співавтор 7 патентів на корисну модель та 1 патенту на винахід.

Відповідальний за наукову роботу кафедри.

Напрямки наукової роботи на кафедрі: вроджені вади серця у дітей, мініінвазивні та косметичні хірургічні техніки лікування вроджених вад серця.

Лєбєдь Євгенія Ігорівна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри.

В 1998р. закінчила Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1998 по 1999 рр. навчалася в інтернатурі за фахом "Терапія". З 2006 по 2008 рр. - клінічна ординатура за спеціальністю «Терапія» на кафедрі терапії і сімейної медицини ФПО Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгіївського. З 2008 по 2011 - аспірант очної аспірантури кафедри терапії та сімейної медицини ФПО Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгіївського. В 2011 році захистила дисертаційну роботу за спеціальністю кардіологія на тему «Особливості перебігу стенокардії напруги у жінок, порівняльна ефективність антиангінальної терапії».

З 2015 р. - молодший науковий співробітник відділу кардіорадіології Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»

З 2017 року обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії. Автор 64 надрукованих наукових робіт.

Основні напрямки навчально-методичної та наукової діяльності: холтерівське моніторування ЕКГ, добове моніторування АТ, діагностика та лікування вроджених вад серця у дорослих.

Доцент кафедри