Google search

 
 

Адміністративно-господарська частина – структурний підрозділ Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, який підпорядкований проректору з адміністративно-господарчої роботи.

Організовує роботу щодо господарського обслуговування та догляду за належним станом будівель академії, а саме теоретичного, учбово-лабораторного, морфологічного корпусів, п’яти гуртожитків та прибудинкової території. Здійснює матеріально-технічне забезпечення підрозділів академії. Проводить роботу з  планування, організації та контролю над проведенням поточних та капітальних, а також аварійних ремонтних робіт.

Проректор з адміністративно-господарчої роботи

СОХАНЬ Юрій Олексійович 

Структура адміністративно-господарської частини:

Відділ державних закупівель

Начальник відділу– Авер'янова Юлія Олександрівна

Провідний фахівець – Діюк Олег Миколайович

Провідний фахівець – Дубровська Вікторія Леонідівна

Фахівець І категорії – Попкова Юлія Володимирівна

Відділ державних закупівель Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (далі – Відділ державних закупівель) створений наказом ректора Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (далі – НУОЗ України імені П. Л. Шупика) від 26.06.2012 р. № 2501 з метою забезпечення організації та проведення в установленому порядку процедур закупівель в НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Положення про відділ державних закупівель НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Основними завданнями Відділу державних закупівель є:

1) Організація здійснення процедур закупівель протягом бюджетного року відповідно до затвердженого річного плану закупівель НУОЗ України імені П. Л. Шупика, наявного фінансування та пріоритетності закупівель;

2) Забезпечення виконання заходів щодо державних закупівель у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативних актів України з цього питання.

тел.: 205-48-24

  Сектор оренди та поселення

Завідувач сектору – Махоткіна Ірина Юріївна
тел.: 206-73-03, 205-48-36

Провідний інженер – Мілютіна Алла Олексіївна

Інженер І категорії – Верига Оксана Василівна 

Технік І категорії – Мартинова Тетяна Юріївна

Організовує та проводить роботи з питань оренди нерухомого майна. Проводить розрахунки орендної плати, відшкодування комунальних послуг орендованого майна. Укладає договори найму житлових приміщень для проживання слухачів, аспірантів, докторантів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів в гуртожитках академії.

Нормативно-правова база

Закон України «Про оренду державного та комунального майна»,  Цивільний кодекс України,

Постанова КМУ від 04.10.1995 №  786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» 

Постанова КМУ від 25 березня 2009 р. N 316 «Деякі питання оплати оренди державного майна»

Наказ Фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774

Статут академії

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про сектор оренди.

Положення про гуртожитки НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Інформація щодо поселення

Місце в гуртожитку надається згідно договорів, які укладаються на підставі квитка слухача, квитка інтерна та  контракту на навчання та ордеру на поселення в гуртожиток.

Перелік документів необхідних для:

  - оформлення Договору найму житлового приміщення для інтернів

 1. Паспорт
 2. Ідентифікаційний код
 3. Квиток інтерна
 4. Ордер на поселення

  - оформлення Договору найму житлового приміщення для слухачів

 1. Паспорт
 2. Ідентифікаційний код
 3. Квиток слухача
 4. Ордер на поселення

  - оформлення Договору на проживання для іноземних громадян

 1. Паспорт
 2. Ідентифікаційний код
 3. Контракт на навчання
 4. Ордер на поселення
Інформація щодо оренди приміщень
Інформація щодо проведення наукових заходів

Інформація щодо проведення наукових заходів

Аудиторії:  № 401( кол. місць-160 ); 406 ( кол. місць-15 ); 407( кол. місць-50 ) 408( кол. місць-15 );   актовий зал ( кол. місць-600); зал засідань ( кол. місць-140)
Послуги надаються в актовому залі, залі засідань та аудиторії № 4 учбово-лабораторного корпусу НУОЗ України імені П.Л. Шупика згідноДоговору про надання послуг з організації наукових заходів

Вартість проживання

  Інженерна група

Провідний інженер з будівництва 

Лугова Раїса Іванівна 

тел./факс: 205-48-32

Інженер з нагляду за безпечним технічним станом будівель академії

Діюк Олег Миколайович

тел./факс: 205-48-32

Функції та завдання

- Нагляд за  належним технічним станом будівель, будівельних конструкцій, інженерних мереж, своєчасним і якісним проведенням їх ремонту,  а також запобігання виникненню аварійних ситуацій.

- Огляд будівель академії на предмет необхідності виконання робіт з капітального або поточного ремонту приміщень, конструкцій будівель, внутрішніх та зовнішніх мереж енергоносіїв.

- Аналіз та подання на розгляд керівництву пропозицій з формування річного плану на ремонтно-будівельні роботи.

Нормативна база

Закон України «Про здійснення державних закупівель»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності» 

Постанова КМУ від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»,

Використання в роботі збірників ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБН), Державного класифікатора продукції та послуг (ДКПП).

Нормативні документами з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд, затвердженими спільним наказом Держкомбуду та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.1997 № 32/228

Інструкцією по технічній експлуатації будівель академії.

  Служба охорони праці

Провідний інженер з охорони праці

Шевчук Світлана Петрівна

Організовує проведення навчання з охорони праці та слідкує за створенням та підтриманням безпечних умов праці працівників академії. Забезпечує експертну та консультаційну підтримку структурних підрозділів з питань охорони праці та виробничої санітарії.

тел. 205-48-60

Нормативно-правова база

  Служба матеріально-технічного забезпечення

Завідувач складом

Рубан Софія Григорівна 

Забезпечує зберігання складованих товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів зберігання. Контролює ведення обліку наявних на складі матеріальних цінностей і звітну документацію про їх рух. Забезпечує додержання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів.

тел. 205-49-68

  Служба забезпечення автотранспортом (гараж)

Завідувач гаражем

Остапенко Микола Олександрович

Забезпечує утримання складу автомобільного транспорту в належному стані. Здійснює контроль за забезпеченням паливно-мастильними матеріалами, за своєчасним обслуговуванням та правильним зберіганням рухомого складу. Контролює додержання водіями правил дорожнього руху і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

тел. 205-49-76

До підпорядкування проректора з АГР відносяться :

  Головний енергетик

Войтенко Вадим Всеволодович
тел./факс: 205-48-32

Організовує технічно правильну експлуатацію і своєчасний ремонт енергетичного устаткування і енергосистем, безперервне забезпечення академії електроенергією, парою, водою та іншими видами енергії, контроль за раціональними витратами енергетичних ресурсів. Приймає участь у розробленні та укладанні  договорів з енерго-, тепло- та водопостачальними організаціями та відповідно веде звітну та робочу документацію з цими організаціями. Взаємодія та листування з контролюючими органами з питань експлуатації будівель академії.

  Зав. господарством учбово-лабораторного корпусу

Гордієнко Любов Миколаївна
тел. 205-49-95

  Зав. господарством теоретичного корпусу

Лібіченко Галина Іванівна
тел. 440-63-39

  Коменданти гуртожитків 1 - 5

 

 Гуртожиток №1 - Комендант гуртожитку: Драбиковська Лариса Юріївна т.: 483-21-81

 Гуртожиток №2 - Комендант гуртожитку: Андрійчук Іванна Омельянівна т.: 489-76-77

 Гуртожиток №3 - Комендант гуртожитку: Левківська Марія Василівна т.: 400-53-64

Гуртожиток №4 - Комендант гуртожитку: Яворська Ірина Анатоліївна т.: 400-11-43

 Гуртожиток №5 - Комендант гуртожитку: Горпиненко Надія Олексіївна т.: 546-46-47

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
тел./факс (044) 205-48-18
E-mail: [email protected]