Google search

Тематика наукових розробок кафедри в початковий період діяльності спрямовувалась на вивчення домінуючої патології церебрально-резидуальної недостатності (афективні психози у підлітків на тлі ЦРОН), порівняльне вивчення шизофренії та раннього дитячого аутизму, дезінтегративних психозів.

З ім'ям професора Л. О. Булахової пов'язане відродження генетики в психіатричній клініці, впровадження у лікування і діагностику спадкових хвороб нових підходів. В Україні вперше в колишньому СРСР видано наказ МОЗ про масовий скринінг та безкоштовне лікування фенілкетонурії. Наукові розробки кафедри проводились також в напрямку дослідження порушень розвитку у зв'язку зі спадковими порушеннями метаболізму. Виконані дисертаційні роботи по вивченню психічних розладів при мукополісахарідозі (Лизлова Т. М.), порушень нервової системи при стертій формі пуринозу (Семенова І. О.), уражень нервової системи у дітей зі спадковими порушеннями обміну триптофану та засобів їх патогенетичного лікування (Сердюк Т. В.)

Довгі роки головним напрямком роботи кафедри була підготовка спеціалістів та вдосконалення знань в області дитячої психіатрії.  За наказом МОЗ України кафедра є опорною з дитячої та судової психіатрії.  З початку 90-х років другим напрямком наукової діяльності стали питання судової психіатрії.

З часу, коли кафедру очолив професор В. Д. Мішиєв, до цих напрямків приєдналася загальна психіатрія та наркологія.

Про різновекторність кола наукових інтересів кафедри свідчить динаміка науково-дослідницьких робіт, які виконувались як в якості ініціативних, так і за державні кошти з початку 2000-х років:

  • «Розробка системи організаційних, діагностичних, лікувально-реабілітаційних та профілактичних заходів щодо надання спеціалізованої психіатричної, психотерапевтичної та психологічної допомоги жертвам насильства” (2004-2005 рр.).
  • «Розробка моделі національної суїцидологічної служби (методологічні й організаційні принципи, діагностично-лікувальні, реабілітаційні і профілактичні заходи)» (2006 – 2009 рр.).
  • «Розлади адаптації у дітей шкільного віку» (2008 - 2010 рр.).
  • «Диференційні критерії оцінки стану соціального функціонування хворих на різні види психічної патології  на етапі закінчення стаціонарного лікування» (2011-2014 рр.).
  • «Формування та перебіг психічних розладів в умовах соціального стресу» (2015-2020 рр.).

На теперішній час працівниками кафедри виконується науково-дослідницька робота за рахунок коштів державного бюджету України «Розробка мультимодальної системи відновлювальної терапії і медико-психологічної реабілітації хворих, що перенесли COVID-19, на підставі вивчення провідних патогенетичних механізмів» (2022 – 2024 рр.)