Google search

На базі кафедри проводяться цикли тематичного удосконалення за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання, тривалістю два тижні:

 1. ТУ «Актуальні питання психіатрії в практиці сімейного лікаря» (за очною та очно-заочною формами з елементами дистанційного навчання).
 2. ТУ «Актуальні питання наркології в практиці сімейного лікаря» (за очною та очно-заочною формами з елементами дистанційного навчання).
 3. ТУ «Психіатрія. Сучасний стан та новітні досягнення (за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання).
 4. ТУ «Наркологія. Сучасний стан та новітні досягнення» (за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання).

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ за 2018-2023 рр.

 1. Психіатрія. Еталони практичних навичок : навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, В.Ю. Омелянович, Є.Г. Гриневич . – Київ : МВЦ «Медінформ», 2018. – 176
 2. Психіатрія. Еталони практичних навичок : електронний навчальний посібник [Електронний ресурс] / В.Д. Мішиєв, В.Ю Омелянович. Є.Г. Гриневич – Київ : НМАПО імені П.Л. Шупика, 2018 – Режим доступу: https://nuozu.edu.ua/images/instsimmed/kafDityh/Elektronniy_posibnik/public_html/index.html
 3. Медична психологія : в 2-х т. Т. 1. Загальна медична психологія / [авт. кол.: Пілягіна Г.Я., Мішиєв В.Д., Омелянович В.Ю. та ін.]; за ред. Г.Я. Пілягіної. – Вінниця : Нова Книга, 2020 – 288 с.
 4. Медична психологія : в 2-х т. Т. 2. Спеціальна медична психологія / [авт. кол.: Пілягіна Г.Я., Мішиєв В.Д., Омелянович В.Ю. та ін.]; за ред. Г.Я. Пілягіної. – Вінниця : Нова Книга, 2020 – 496 с.
 5. Комунікативні навички лікаря: підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. та фахівців практ. мед. / О.С. Чабан, О.О. Хаустова, В.Ю. Омелянович та ін.; за заг. ред. О.С. Чабан. 2-ге видан. переробл. і доповн. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2021 – 434 с.
 6. Чабан О.С., Хаустова О.О., Омелянович В.Ю. Невідкладна допомога в психіатрії і наркології: Монографія - К.: Видавничий дім Медкнига, 2019. – 168 с., з іл
 7. Діагностика та лікування розладів психіки: довідник лікаря сімейної медицини-загальної практики та лікаря-невролога / [авт. кол.: Мішиєв В.Д., Михайлов Б.В., Гриневич Є.Г., Омелянович В.Ю. та ін.]; за ред. В.Д. Мішиєва. – Київ : Професійні видання, 2020. – 74 с.
 8. МКХ-11. РОЗДІЛ 6: Психічні і поведінкові розлади та порушення нейропсихічного розвитку (статистична класифікація) / [під заг. ред. В.Д. Мішиєва; уклад.: В.Д. Мішиєв, Б.В. Михайлов, Є.Г. Гриневич, В.Ю.Омелянович] (Переклад з англійського проф. Б.М. Михайлова). – Київ.: ТОВ «Професійні видання Україна», – 285 с.
 9. Медична психологія. Еталони практичних навичок: навчальний посібник / О.С. Чабан, О.О. Хаустова, В.Ю. Омелянович. – Львів : Магнолія, 2023. – 352 с.
 10. Клініка, діагностика та лікування розладів психічної сфери внаслідок бойових дій: Навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, Б.В. Михайлов, Є.Г. Гриневич, В.Ю. Омелянович. – Київ. - 2022, – 136 с.
 11. Комунікативні навички лікаря: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів. За заг. редакцієй О.С. Чабана. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. - Київ: Медпринт, 2022. – 400 с.
 12. Комунікативні навички лікаря. Підручник для студ. вищих мед.закл. та фахівців практ.мед./ за заг. ред. О.С. Чабана. 2-ге видання, переробл. і доповн. - К. - Видавець Заславський О.Ю., 2021. - 434 с.