Search

Співробітники кафедри виступали з доповідями на таких міжнародних професійних зібраннях як:

 1. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психіатрія, наркологія, клінічна психологія та загальна медична практика: міждисциплінарні питання сучасності» 22 – 23 квітня 2021 р. Програма останньої міжнародної конференції кафедри за 2021 р
 2. Українсько-американський науково-практичний семінар «Фармакотерапія депресії та сексуальних дисфункцій. Психобіологія суїциду» (Київ, 2007)
 3. Всеросійська науково-практична конференція «Взаємодія науки й практики в сучасній психіатрії» (Росія, Москва, 2007)
 4. 12th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour Glasgow, Scotland 27th – 30th August 2008
 5. International Conference Sponsored by ESCAP: Quality of life in Child and Adolescennt Mental Health (22-26 August 2009, Budapest, Hungary
 6. ХVІІІ Всеросійський з'їзд психіатрів Росії (Москва, 2009)
 7. Українсько-голландський науково-практичний семінар «Актуальні питання дитячої психіатрії й психотерапії» (Київ, 2009)
 8. International Conference “Developing an Evidence Base on Social and Public Health Determinants of Suicide in Eastern Europe, the Commonwealth of Independent States, and the Baltic Countries: A Foundation for Designing Interventions”, to take place on 14-15 September 2010, Tallinn, Estonia.
 9. 19th European Congress of Psychiatry - EPA 2011. Vienna, Austria, 12-15 March, 2011
 10. 34-ый ежегодный международный семинар по психотерапии и клинической психологии «ОСВОЕНИЕ ПСИХОПАТОЛОГИИ», 13-16 апреля 2011 г., Вильнюс, Литва
 11. VII Международной конференции «ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И ПСИХОТЕРАПИИ», 17-21 сентября 2012 г., Вильнюс, Литва
 12. American Psychiatric Association Annual Meeting: May 18-22, 2013, San Francisco.
 13. 27th European congress of psychiatry (Warsaw, Poland, 06-09.04.2019)

Одним з свідчень визнання наукових розробок співробітників кафедри є нагородження Л. О. Булахової (1970), а потім і А. П. Чуприкова (1985) премією академіка В. Протопопова. Професор А. П. Чуприков також нагороджений золотою медаллю "За досягнення в науці і техніці" Міжнародною кадровою академією (2002), медаллю "За досягнення в науці" Альберта Швейцера. А. П. Чуприков обраний дійсним членом Нью-Йоркської АН (1996), Міжнародної кадрової академії (1998), Міжнародної академії екології (2002), Болгарської національної академії медицини (2004), Європейської академії природничих наук (2006).