Google search

Академік НАМН України, Заслужений діяч науки та техніки України, Лауреат Державної Премії України, доктор медичних наук, професор, віце-президент НАМН України, директор ННЦ «Інститут кардіології  імені академіка М.Д. Стражеска». Коваленко Володимир Миколайович з 1989 по 2010 роки - Головний терапевт МОЗ України. В 2010 році обраний академіком Національної Академії Медичних Наук України. В 2006 році за значний внесок у розвиток вітчизняної кардіології нагороджений медаллю ім. М.Д. Стражеска. В 2009 році нагороджений Відзнакою Президента «За заслуги І ступеня». Президент Асоціації ревматологів України, президент Асоціації кардіологів України, почесний член європейської та світової антиревматичних ліг, почесний член європейської асоціації кардіологів, почесний член американської колегії кардіологів і ревматологів, член редколегії журналів “Український кардіологічний журнал”, “Фармацевтичний вісник”, “Український медичний часопис”. Голова редакційної колегії журналу “Український ревматологічний журнал”. Науково – педагогічний стаж 42 роки. Під керівництвом професора Коваленка В.М. підготовлено 20 докторів та 35 кандитатів медичних наук. Автор більше 800 наукових робіт. З них 45 монографій та навчальних посібників, 38 методичних рекомендацій. Понад 100 закордонних наукових робіт. 22 патенти на корисні винаходи. h-index за Google Scholar – 30, Scopus 14.

Доктор медичних наук, професор

Науково-педагогічний стаж 24 роки. (Сумісник 0,25ст.). Борткевич О.П. з 2005 по 2012 роки – головний позаштатний спеціаліст з питань ревматології  МОЗ України. В 2006 році нагороджений медаллю ім. М. Д. Стражеска. Член атестаційної комісії за фахом «Ревматологія». Член європейської антиревматичної ліги, заступник головного редактора «Українського ревматологічного журналу». Лікар вищої категорії за фахом «Ревматологія». Автор та співавтор більше 200 наукових робіт. Співавтор національного підручника з ревматології. Під керівництвом професора Борткевича О.П. підготовлено 3 кандитати медичних наук. Є резервом на завідування кафедрою. h-index за Google Scholar – 15, Scopus 1.

Кандидат медичних наук, доцент.

Завуч кафедри, зав.метод.кабінетом. Науково-педагогічний стаж 27 років. Відповідає за впровадження результатів наукової роботи кафедри, куратор циклів ТУ та лікарів-інтернів. Лікар вищої категорії за фахом «Терапія», «Ревматологія». Консультант МОЗ України з ревматології. Автор та співавтор більше 130-ти наукових робіт. Співавтор Національного підручника з ревматології (2013), навчальних посібників «Практичні навички з ревматології» (2008), «Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Ревматологія» для слухачів циклів спеціалізації, другої,  першої та вищої категорії» (2011), «Клініко-діагностичне значення імунологічних тестів при ревматичних хворобах» (2017). 

Нагороджена Медаллю імені Стражеска М.Д., Медалль НАМН України за особливі здобутки у розвитку медичної науки та профілактиці, діагностиці і лікувані серцево-судтнних захворювань населення (додати) h-index за Google Scholar – 5, Scopus 1.

Кандидат медичних наук, доцент.

Науково-педагогічний стаж 43 роки, працює на кафедрі з 1984 року. Лікар вищої категорії за фахом «Терапія», «Ревматологія». Відповідальна за лікувальну роботу кардіоревматологічного відділення КНП Київська міська клінічна лікарня №6. Консультант МОЗ України з ревматології. Куратор циклів ТУ. Автор та співавтор 130  наукових робіт. Співавтор національного підручника з ревматології. В 2008 та 2009 роках нагороджена Почесними Грамотами Міністерства Охорони Здоров’я України. В 2018р. нагороджена пам’ятним знаком «Відзнака НМАПО ім. П.Л. Шупика», в 2021 р. нагороджена Грамотою Всеукраїнської асоціації ревматологів України. h-index за Google Scholar − 5.

Кандидат медичних наук, доцент.

Куратор лікарів-інтернів. На кафедрі є відповідальним виконавцем наукової роботи, відповідальна за внесення робіт до Інституційного репозитарію НУОЗ України імені П. Л. Шупика, відповідальна за документацію наукової школи з терапії, кардіології та ревматології, відповідальна за ведення документації Експертної проблемної комісії з ревматології, відповідальна за міжнародну діяльність.  Магістр медицини за спеціальністю «Внутрішні хвороби», лікар вищої категорії за фахом «Терапія», другої категорії за фахом «Ревматологія» , кандидат медичних наук за спеціальністю «Ревматологія». В 2021 році пройшла спеціалізацію за фахом «Ультразвукова діагностика». Автор та співавтор більше 40 наукових робіт. Співавтор навчальних посібників «Клініко-діагностичне значення імунологічних тестів при ревматичних хворобах» (2017р.) та «Ревматичні хвороби. Класифікація, стандарти діагностики та лікування» (2021р ). Нагороджена Грамотою Всеукраїнської асоціації ревматологів України за активну участь в її роботі в 2021 році. index за Google Scholar – 4, Scopus 1.

Кандидат медичних наук, асистент. 

Працює лікарем-кардіологом в відділенні некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії в ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, де проводить практичні заняття з лікарями-інтернами. Лікар першої категорії за фахом «Кардіологія», кандидат  медичних наук за спеціальністю «Кардіологія». Тема дисертаційної роботи: Діагностика порушень морфо-функціонального стану лівих відділів серця та правого шлуночка методом спекл-трекінг ехокардіографії і впливу антигіпертензивного лікування у хворих з гіпертонічною хворобою. Являється дійсним членом асоціації кардіологів України. Спеціаліст по ехокардіографічному, спекл-ехокардіографічному дослідженнні, виконує тести з дозованим фізичним навантаженням, виконує стрес-ехокардіографію, холтер-екг. h-index за Google Scholar – 3.