Google search

Академік НАМН України, Заслужений діяч науки та техніки України, Лауреат Державної Премії України, доктор медичних наук, професор, віце-президент НАМН України, директор ННЦ «Інститут кардіології  імені академіка М.Д. Стражеска». Коваленко Володимир Миколайович з 1989 по 2010 роки - Головний терапевт МОЗ України. В 2010 році обраний академіком Національної Академії Медичних Наук України. В 2006 році за значний внесок у розвиток вітчизняної кардіології нагороджений медаллю ім. М.Д. Стражеска. В 2009 році нагороджений Відзнакою Президента «За заслуги І ступеня». Президент Асоціації ревматологів України, президент Асоціації кардіологів України, почесний член європейської та світової антиревматичних ліг, почесний член європейської асоціації кардіологів, почесний член американської колегії кардіологів і ревматологів, член редколегії журналів “Український кардіологічний журнал”, “Фармацевтичний вісник”, “Український медичний часопис”. Голова редакційної колегії журналу “Український ревматологічний журнал”. Науково – педагогічний стаж 42 роки. Під керівництвом професора Коваленка В.М. підготовлено 20 докторів та 35 кандитатів медичних наук. Автор більше 800 наукових робіт. З них 45 монографій та навчальних посібників, 38 методичних рекомендацій. Понад 100 закордонних наукових робіт. 22 патенти на корисні винаходи. h-index за Google Scholar − 21.

Доктор медичних наук, професор

Науково-педагогічний стаж 24 роки. (Сумісник 0,25ст.). Лауреат Премії Президента України для молодих вчених.  Борткевич О.П. з 2005 по 2012 роки – головний позаштатний спеціаліст з питань ревматології  МОЗ України. В 2006 році нагороджений медаллю ім. М. Д. Стражеска. Член атестаційної комісії за фахом «Ревматологія». Член європейської антиревматичної ліги, заступник головного редактора «Українського ревматологічного журналу». Лікар вищої категорії за фахом «Ревматологія». Автор та співавтор більше 200 наукових робіт. Співавтор національного підручника з ревматології. Під керівництвом професора Борткевича О.П. підготовлено 3 кандитати медичних наук. Є резервом на завідування кафедрою. h-index за Google Scholar − 13.

Кандидат медичних наук, доцент.

Завуч кафедри, зав.метод.кабінетом. Науково-педагогічний стаж 27 років. Відповідає за впровадження результатів наукової роботи кафедри, куратор циклів ПАЦ та лікарів-інтернів. Лікар вищої категорії за фахом «Терапія», «Ревматологія». Консультант МОЗ України з ревматології. Автор та співавтор більше 130-ти наукових робіт. Співавтор Національного підручника з ревматології (2013), навчальних посібників «Практичні навички з ревматології» (2008), «Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Ревматологія» для слухачів циклів спеціалізації, другої,  першої та вищої категорії» (2011), «Клініко-діагностичне значення імунологічних тестів при ревматичних хворобах» (2017).  h-index за Google Scholar − 3.

Кандидат медичних наук, доцент.

Науково-педагогічний стаж 43 роки, працює на кафедрі з 1984 року. Лікар вищої категорії за фахом «Терапія», «Ревматологія». Відповідальна за лікувальну роботу кардіоревматологічного відділення Київської міської клінічної лікарня №6. Консультант МОЗ України з ревматології. Відповідальна по кафедрі за роботу з міжнародної діяльності, куратор циклів. Голова навчально-методичної комісії терапевтичного факультету, відповідальна по факультету за підготовку лікарів - інтернів. Автор та співавтор 130  наукових робіт. Співавтор національного підручника з ревматології. В 2008 та 2009 роках нагороджена Почесними Грамотами Міністерства Охорони Здоров’я України. В 2018р. нагороджена пам’ятним знаком «Відзнака НМАПО ім. П.Л. Шупика». h-index за Google Scholar − 3.

Кандидат медичних наук, доцент.

Науково-педагогічний стаж 18 років. Консультант кардіоревматологічного відділення КМКЛ №6, лікар вищої категорії за фахом «Терапія», «Ревматологія», «Кардіологія». Консультант МОЗ України з ревматології. Спеціаліст по УЗД суглобів та щитовидної залози.  Куратор циклів ПАЦ, ТУ, спеціалізації та лікарів-інтернів. Профорг та секретар та кафедри. Член профбюро терапевтичного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Секретар локальної етичної комісії з клінічних досліджень КМКЛ №6. Відповідає за матеріальний стан кафедри, охорону праці, цивільну оборону, оновлення сайту кафедри, виховну роботу з слухачами та лікарями інтернами та навчання з лікарями слухачами і інтернами в центрі симуляційної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Автор та співавтор більше 78 наукових робіт. Співавтор національного підручника з ревматології. Нагороджена подякою ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика, стажувалась за кордоном, h-index за Google Scholar − 3.

Кандидат медичних наук, доцент.

Куратор лікарів-інтернів. Магістр медицини за спеціальністю «Внутрішні хвороби», лікар другої категорії за фахом «Терапія», кандидат медичних наук за спеціальністю «Ревматологія». Тема дисертації: «Вивчення ефективності структурно-модифікуючих та гіпоурикемічних  препаратів у лікуванні остеоартрозу з гіперурикемією». Автор та співавтор більше 26-ти наукових робіт. Співавтор навчального посібника «Клініко-діагностичне значення імунологічних тестів при ревматичних хворобах» (2017). h-index за Google Scholar − 3.