Google search

На кафедрі проводяться цикл спеціалізації за фахом «Ревматологія».

Цикли тематичного удосконалення:

  •  «Актуальні питання терапії»
  •  «Хвороби суглобів»
  •  «Актуальні питання ревматології»
  •  «Системні захворювання сполучної тканини»

Національний підручник з ревматології /Під ред. академіка НАМН України, проф. В.М. Коваленка, проф. Н.М. Шуби- К.: Моріон, 2013.– 687 с. 

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. 3-тє вид. переробл. І доповнене – К.: МОРІОН, 2018. -224 с. 

Кардіоваскулярна токсичність в онкології // За ред. В.М. Коваленка, О.Г. Несукай, - К., Моріон, 2018. – 64 с. 

Матеріали ХIX Національного конгресу кардіологів України, Український кардіологічний журнал, додаток І, 2018. – 187 с. 

Актуальні проблеми здоров»я та мінімізація їх в умовах збройного конфлікту в Україні.// Під ред.. Коваленка В.М., Корнацького В.М., Київ – 2018, 214 с.