Google search

Кандидат медичних наук, асистент. 

Працює лікарем-кардіологом в відділенні некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії в ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, де проводить практичні заняття з лікарями-інтернами. Лікар першої категорії за фахом «Кардіологія», кандидат  медичних наук за спеціальністю «Кардіологія». Тема дисертаційної роботи: Діагностика порушень морфо-функціонального стану лівих відділів серця та правого шлуночка методом спекл-трекінг ехокардіографії і впливу антигіпертензивного лікування у хворих з гіпертонічною хворобою. Являється дійсним членом асоціації кардіологів України. Спеціаліст по ехокардіографічному, спекл-ехокардіографічному дослідженнні, виконує тести з дозованим фізичним навантаженням, виконує стрес-ехокардіографію, холтер-екг. h-index за Google Scholar – 3.