Search

Участь у науково-дослідній роботі:

виконується інціативно-пошукова НДР «Вивчення впливу супутньої патології на перебіг остеоартрозу  та підбір відповідно оптимальної його терапії» (державний реєстраційний номер  0118U100363, термін виконання 2019-2023 роки). Науковий керівник НДР − академік НАМН України професор Коваленко В. М.

Участь у конференціях за 2021 рік

В 2021 році на кафедрі була захищена кандидатська дисертація:

Здобувач Цимбалюк Тетяна Сергіївна

назва дисертації Вивчення ефективності симптоматичних повільної дії протизапальних препаратів у хворих на остеоартроз колінних суглобів та хребта з супутньою патологією  

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Перелік публікацій за 2021 рік

А.Г. Дубкова, А.С. Крилова, О.П.Борткевич, Т.С. Цимбалюк  Динаміка розвитку препаратів хондроїтину сульфату та місце глікозаміноглікан-пептидних комплексів у лікуванні пацієнтів з остеоартритом Український ревматологічний журнал, 2021. № 1 (83). С. 1-7.

Т.С. Цимбалюк, А.С. Крилова, А.Г. Дубкова. Особливості перебігу та лікування остеоартрозу  у хворих на остеопороз та ожиріння. Сімейна медицина, 2021. №1 (93). С. 25-31.

N.М. Shuba, T.S. Tsymbaliuk, A.S. Krylova, T.D. Voronova. Features of the course and treatment of low back pain in patients with reduced bone mineral density. Neurologijos seminarai, 2020. №3(85). 208-212.