Google search

Кандидат медичних наук, доцент.

Куратор лікарів-інтернів. На кафедрі є відповідальним виконавцем наукової роботи, відповідальна за внесення робіт до Інституційного репозитарію НУОЗ України імені П. Л. Шупика, відповідальна за документацію наукової школи з терапії, кардіології та ревматології, відповідальна за ведення документації Експертної проблемної комісії з ревматології, відповідальна за міжнародну діяльність.  Магістр медицини за спеціальністю «Внутрішні хвороби», лікар вищої категорії за фахом «Терапія», другої категорії за фахом «Ревматологія» , кандидат медичних наук за спеціальністю «Ревматологія». В 2021 році пройшла спеціалізацію за фахом «Ультразвукова діагностика». Автор та співавтор більше 40 наукових робіт. Співавтор навчальних посібників «Клініко-діагностичне значення імунологічних тестів при ревматичних хворобах» (2017р.) та «Ревматичні хвороби. Класифікація, стандарти діагностики та лікування» (2021р ). Нагороджена Грамотою Всеукраїнської асоціації ревматологів України за активну участь в її роботі в 2021 році. index за Google Scholar – 4, Scopus 1.