Google search

Академік НАМН України, Заслужений діяч науки та техніки України, Лауреат Державної Премії України, доктор медичних наук, професор, віце-президент НАМН України, директор ННЦ «Інститут кардіології  імені академіка М.Д. Стражеска». Коваленко Володимир Миколайович з 1989 по 2010 роки - Головний терапевт МОЗ України. В 2010 році обраний академіком Національної Академії Медичних Наук України. В 2006 році за значний внесок у розвиток вітчизняної кардіології нагороджений медаллю ім. М.Д. Стражеска. В 2009 році нагороджений Відзнакою Президента «За заслуги І ступеня». Президент Асоціації ревматологів України, президент Асоціації кардіологів України, почесний член європейської та світової антиревматичних ліг, почесний член європейської асоціації кардіологів, почесний член американської колегії кардіологів і ревматологів, член редколегії журналів “Український кардіологічний журнал”, “Фармацевтичний вісник”, “Український медичний часопис”. Голова редакційної колегії журналу “Український ревматологічний журнал”. Науково – педагогічний стаж 42 роки. Під керівництвом професора Коваленка В.М. підготовлено 20 докторів та 35 кандитатів медичних наук. Автор більше 800 наукових робіт. З них 45 монографій та навчальних посібників, 38 методичних рекомендацій. Понад 100 закордонних наукових робіт. 22 патенти на корисні винаходи. h-index за Google Scholar – 30, Scopus 14.