Google search

[email protected]

В.о. завідувача кафедри радіології

Закінчила заклад вищої освіти Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

Вища категорія за фахом ультразвукова діагностика; вища категорія за фахом рентгенологія.

У 2008 р. захистила докторську дисертацію. Професор, член правління асоціації радіологів України, член асоціації ультразвукової діагностики України, член Европейської асоціації радіологів.

Займаюсь променевою діагностикою (ультразвуковою діагностикою, МСКТ,  МРТ) у пацієнтів із онкопатологією.

Є автором 198 наукових праць, 4 патентів на корисну модель, 3 методичних рекомендацій, 2 інформаційних листів, під керівництвом захищено 2 кандидатськи дисертації; відповідальна на кафедрі за наукову работу.

Куратор циклу стажування за фахом «Ультразвукова діагностика», читаю лекції на циклі спеціалізації та ПАЦ з ультразвукової діагностиики.

Тетяна Михайлівна Бабкіна

[email protected]   

У 1979 році закінчила Одеський медичний інститут імені М.І. Пірогова з відзнакою.  Закінчила спецклінординатуру з рентгенології.

Завідувач кафедри променевої діагностики   з 2013 року, доктор медичних наук  (1999 р.), професор  (2002р), лікар-рентгенолог вищої кваліфікаційної категорії з рентгенології.

Під керівництвом завідувача кафедри Т.М. Бабкіної укладені угоди про співпрацю з 15 провідними  клінічними закладами міста Києва, які є базами кафедри для підготовки інтернів, слухачів, клінічних ординаторів та аспірантів.

[email protected] 

У 1966 році з відзнакою закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова.

Має вищу кваліфікаційну категорію з рентгенології та ультразвукової діагностики, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, член Европейської асоціації наук з безпеки (European Association for Security).

З 1966 по 1974 рр. працював практичним лікарем-рентгенологом в районній лікарні м. Мени, Чернігівської області та у Вінницькому протитуберкульозному диспансері. Навчався і працює на кафедрі з 1974 року, пройшовши шлях від клінічного ординатора, аспіранта до професора кафедри. З 1995 по 1999 рр. очолював кафедру. Учень доктора мед. наук, професора Коваль Галини Юліанівни.

[email protected]                                                             

У 1969 році закінчив з відзнакою Київський медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія».

Лікар вищої категорії з рентгенології та ультразвукової діагностики, доктор медичних наук (14.00.05 – внутрішні хвороби, 14.01.27 -  хірургія)– 1989 р., професор (14.00.05 – внутрішні хвороби)– 1991 р.

Консультант обласного діагностичного центру Київської обласної клінічної лікарні (в напрямку інтервенційного ультразвуку).

[email protected] 

Д.мед.н., доцент кафедри радіології з 2018 року.

Закінчила Національний медичний інститут ім. акад. О.О. Богомольця в 1984 році. Протягом 30 років працювала в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П.

Ромоданова НАМН України», проводила наукові дослідження в галузі судинної патології головного мозку.

Є автором більше 100 наукових публікацій, 5 патентів на корисну модель (Україна).

Член Асоціації нейрохірургів України (АРУ), член Українського Допплерівскього клубу (УДК).

Кандидат медичних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 1988 року.

Закінчила Київський медичний інститут ім. акад. О.О. Богомольця в 1975 році за спеціальністю «лікувальна справа».

Навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі рентгенології Київського державного інституту підвищення кваліфікації лікарів з 1986 по 1988 рік.