Google search

[email protected] 

У 1966 році з відзнакою закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова.

Має вищу кваліфікаційну категорію з рентгенології та ультразвукової діагностики, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, член Европейської асоціації наук з безпеки (European Association for Security).

З 1966 по 1974 рр. працював практичним лікарем-рентгенологом в районній лікарні м. Мени, Чернігівської області та у Вінницькому протитуберкульозному диспансері. Навчався і працює на кафедрі з 1974 року, пройшовши шлях від клінічного ординатора, аспіранта до професора кафедри. З 1995 по 1999 рр. очолював кафедру. Учень доктора мед. наук, професора Коваль Галини Юліанівни.

Під керівництвом проф. Гончара О.А. у 1989 році створена і функціонує клінічна база кафедри в Київській міській дитячій клінічній лікарні №1 (КМДКЛ№1) для підготовки фахівців з педіатричної радіології.

Основний науковий напрямок - переважно педіатрична радіологія:вивчення променевої анатомії морфологічних структур черепа, головного мозку, легень, а також визначення радіологічних ознак їх захворювань та уражень; радіаційна безпека. Автор 138 наукових і навчально-методичних праць, з яких: 1 монографія і 5 підручників. Підготовив 2 магістра і кандидата медичних наук. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.613.11 за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія.

Викладацька діяльність. Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з рентгенології та ультразвукової діагностики. Розробив, впровадив і щорічно проводить цикл ТУ „Вибрані питання променевої діагностики в педіатрії”. Педагогічне навантаження (лекції, семінарські та практичні заняття) в основному відповідає рентгенологічній та ультразвуковій діагностиці уражень та захворювань новонароджених і дітей різного віку.