Google search

Стратегічна мета:

Збереження статусу провідного центру якісної конкурентноспроможної освіти в галузі променевої діагностики шляхом використання сучасних принципів навчання, постійного урахування попитів користувача освітніх послуг.

Створення єдиної діагностичної концепції в рамках променевої діагностики, розробка та впровадження в клінічну практику програм-алгоритмів комплексної діагностики захворювань з урахуванням ефективності, економічності та безпеки кожного метода візуалізації.