Google search

Упродовж багатьох років кафедра проводить дослідження з проблем комбінованого та комплексного лікування злоякісних пухлин, вивчення місцево-поширеного раку із застосуванням сучасних досягнень онкологічної науки. На сьогодні актуальними є розробка і впровадження органозберігаючих радикальних оперативних втручань у комплексному лікуванні раку, а також впровадження сучасних технологій, впровадження та розробка способів запобігання та лікування ускладнень, покращення якості життя пацієнтів після проведення лікування. Виконується планова НДР під назвою «Оптимізація діагностики лікування хворих з пухлинами різних локалізацій».

Розробляючи проблемні питання, співробітники кафедри впродовж двох років отримали дев’ять патентів України, з них три патенти на винахід. Аспіранти отримали і використали грант на участь у The IBUS Breast Imaging Course Тель-Авів, Ізраїль.

Навчальні посібники, монографії, методичні рекомендації кафедри за останні роки.