Google search

На кафедрі проводиться підготовка лікарів на циклах спеціалізації за спеціальностями:
  1. «Гігієна праці» (3 міс. / 1 міс.) - СИЛАБУС;
  2. «Професійна патологія» (3 міс.) - СИЛАБУС;
  3. «Психофізіологія» (3 міс.) - СИЛАБУС.

В рамках реалізації БПР проводяться цикли тематичного удосконалення та короткотермінові (1 - 2 денні) заходи (семінари, тренінги, майстер-класи тощо): 

ТРИВАЛІСТЬ 2 тиж. (50 балів БПР):

  1. «Організація і порядок надання спеціалізованої профпатологічної допомоги» (очний, в м. Києві) - СИЛАБУС;
  2. «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (очно-заочний, на базі ЗОЗ) - СИЛАБУС;

ТРИВАЛІСТЬ 1 тиж. (25 балів БПР):

  1. «Актуальні питання професійного захворювання на COVID-19» (очно-заочний, на базі ЗОЗ) - СИЛАБУС;
  2. «Сучасні медико-екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення» (очно-заочний, на базі ЗОЗ) - СИЛАБУС.

Основною клінічною базою кафедри є ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України» та ряд закладів охорони здоров’я державної, комунальної та приватної власності.

НАВЧАЛЬНІ БАЗИ КАФЕДРИ 

Освітні напрямки

Бази навчання

«Гігієна праці»

Кафедра (м. Київ, вул. Саксаганського, 75)


ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України»
 – наукові відділи та лабораторії (м. Київ, вул. Саксаганського, 75)

«Професійна патологія»

Кафедра (вул. Саксаганського, 75)

ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України» – клініка професійних захворювань: Центральна лікарсько-експертна комісія, консультативна поліклініка, відділення терапії та неврології на 80 ліжок, відділення реабілітації, клініко-діагностична лабораторія (м. Київ, вул. Саксаганського, 75)

Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені  І. І. Мечникова – відділення професійної патології на 40 ліжок (м. Дніпро, пл. Соборна, 14)  

«Психофізіологія»

Кафедра (м. Київ, вул. Саксаганського, 75)

ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України» – наукові відділи та лабораторії (м. Київ, вул. Саксаганського, 75)Навчальні цикли, що проводить кафедра у 2023 році
(за напрямками)

№ з/п

Найменування циклів, які проводяться кафедрою (тривалість навчання)

"ГІГІЄНА ПРАЦІ" ТА "МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ"

1.   

Спеціалізація «Гігієна праці» (3 міс., 1 міс.) – очний, індивідуальна програма

2.   

Тематичне удосконалення «Сучасні медико-екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення» (1 тиж.) – очний та очно-заочний (25 балів БПР)

"ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ"

1.   

Спеціалізація «Професійна патологія» (3 міс.) – очний, групова / індивідуальна програма

2.   

Тематичне удосконалення «Організація і порядок надання спеціалізованої профпатологічної допомоги» (2 тиж.) – очний та очно-заочний (50 балів БПР)

3.   

Тематичне удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (2 тиж.) – очний та очно-заочний (50 балів БПР)

4.       

Тематичне удосконалення «Актуальні питання професійного захворювання на COVID-19» (1 тиж.) – очний та очно-заочний (25 балів БПР)

"ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ"

1.       

Спеціалізація «Психофізіологія» (3 міс.) – очний, індивідуальна програма

Оновлення сторінки: 22.01.2023 р.