Google search

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології утворена 01 грудня 2011 року (наказ НМАПО імені П. Л. Шупика від 16.12.2011 р. № 4871). В теперішній час кафедра входить до складу фармацевтичного та медико-профілактичного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Першим завідувачем кафедри був обраний провідний науковець в галузі воєнної психофізіології доктор медичних наук, професор, заслужений працівник охорони здоров’я України, полковник медичної служби ЄНА Анатолій Іванович [ЄСУ], який очолював кафедру з 01.03.2012 р. по 20.05.2013 р.

З 18 вересня 2013 р. по теперішній час кафедру очолює відомий науковець у галузі медицини праці доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України ВАРИВОНЧИК Денис Віталійович.


НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Мета діяльності кафедри – післядипломна освіта лікарів у напрямку медицини праці (гігієни праці, професійної патології, психофізіології) та медичної екології. 

КОНТИНГЕНТ СЛУХАЧІВ, ЩО НАВЧАЄТЬСЯ НА КАФЕДРІ

  • Лікарі з гігієни праці
  • Лікарі-профпатологи
  • Лікарі-психофізіологи
  • Лікарі-спеціалісти спеціалізованих медико-санітарних частин, профпатологічних центрів та відділень, комісій з медичних оглядів працюючих закладів охорони здоров’я
  • Лікарі-експерти медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), лікарсько-контрольних комісій (ЛКК) закладів охорони здоров’я
  • Широке коло лікарів всіх спеціальностей закладів охорони здоров'я (з питань медичної екології, безпеки життєдіяльності, охорони праці та психічного здоров'я на робочому місці, воєнної гігієни і епідеміології та ін.) 


ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Роки

Цикли 
спеціалізації 


Передатестаційні цикли / цикли стажування

Цикли тематичного удосконалення

Всього

Кількість циклів

Кількість слухачів

Кількість циклів

Кількість слухачів

Кількість циклів

Кількість слухачів

Кількість циклів

Кількість слухачів

2018

8

11

11

15

20

395

39

421

2019

14

30

18

34

15

371

46

435

2020

12

19

2

2

32

665

46

686

2021

16

24

8

8

16

550

40

582

2022

9

16

5

5

9

362

23

383МЕТОДИЧНА РОБОТА

Роки

Підготовлено

Навчальних планів та програм

Тестових завдань для комп’ютерного контролю

Еталонів практичних навичок

Підручників навчальних посібників

2018

2

1472

16

2019

4

3560

183

2020

1

2021

6

233

22

1

2022

2

315

43ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА

Роки

Кількість пролікованих хворих

Кількість

проконсультованих хворих

Обходи професорів та доцентів

Діагностичні / лікувальні  процедури

амбулаторно

в стаціонарі

амбулаторно

в стаціонарі

інші

к-ть

оглянуто хворих

2018

216

288

323

87

1131

281 / 1370

2019

134

602

249

21

164

889

265 / 1040

2020

189

353

38

738

44 / 

2021

34

108

39

556

– / –

2022

90

138

40

685

39 / –НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

Роки

Проводилось

Видано

Отримано

НДР

Клінічних випробувань

Монографій, довідників тощо

Методичних рекомендацій / інформаційних листів

Статей

(в т.ч. за кордоном)

Тез

(в т.ч. за кордоном)

Патентів / авторських свідоцтв

2018

1

1

– / 4

16 (1)

10 (2)

/ 

2019

1

3

1 / 1

5 (1)

16 (2)

/ 

2020

1

12

– / 5

44 (1)

16 (7)

– / 5

2021

2

12

1 / 4

17 (0)

16 (10)

– / –

2022

2

12

2 / –

6 (0),
в т.ч Scopus – 2

19 (14)

– / –

Повнотекстове зібрання публікацій науково-педагогічних працівників кафедри знаходиться в Репозиторії НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Оновлення сторінки: 15.01.2023 р.