Google search

Професорсько-викладацький склад кафедри надає високоспеціалізовану (ІІІ рівня) медичну допомогу за спеціальностями «Професійна патологія» та «Психофізіологія» - працюючим в шкідливих та небезпечних умовах праці, з підозрою у них професійного захворювання; хворим з професійними захворюваннями; учасникам АТО/ООС, з посттравматичничними стресовими розладами (ПТСР); медичним працівникам, які перенесли гострий COVID-19.

Основний професорсько-викладацький склад кафедри надає лікувально-консультативну та діагностичну допомогу працівникам підприємств та установ, хворим у закладах охорони здоров’я м. Києва та Київської області.  

На базі кафедри проводяться додаткові функціональні дослідження профільних (профпатологічних) хворих.

З жовтня 2014 р. кафедра бере участь в науковому забезпеченні лікувально-діагностичного та реабілітаційного процесів серед учасників бойових дій (на базі клініки професійних хвороб ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України»).

З березня 2020 р. кафедра надає допомогу хворим на гостре професійне захворювання COVID-19 та хворим з long-COVID-синдромом.

            Співробітники кафедри розробляють актуальні науково-практичні питання у клініці професійних захворювань:

 • Організація та обґрунтування обсягів медичних оглядів та медичного відбору працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці (з вересня 2013 р.).
 • Експертиза професійного характеру онкологічної патології (з вересня 2013 р.).
 • Вивчення етіології та патогенезу, розробка методів діагностики та профілактики виробничо-зумовленої патології органа зору (з січня 2016 р.).
 • Профілактика, профпатологічна експертиза та медико-соціальна реабілітація працівників з віддаленими ускладненнями COVID-19 («long-COVID синдромом») (з березня 2020 р.).
 • Обґрунтування оптимальної системи управління ризиками для забезпечення безпечного лікарняного середовища (з січня 2021 р., сумісно з НМУ імені О. О. Богомольця). 


НАДАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДОПОМОГИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІНИКАМИ КАФЕДРИ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
 

П.І.Б. співробітника, посада, лікарська спеціальність

Заклад охорони здоров’я

ПОГОДЖЕННЯ
керівника закладу охорони здоров’я на надання допомоги пацієнту
науково-педагогічними працівниками
(згідно до постанови КМУ від 28 грудня 2020 р. № 1337 та наказу МОЗ України № 253 від 15.02.2021 р.)

Варивончик Д.В., д.мед.н., проф., завідувач кафедри, заслужений лікар України, лікар-профпатолог, лікар-психофізіолог, лікар-офтальмолог

 • ДУ “Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України” (м. Київ, вул. Саксаганського, 75) - клініка професійних хвороб (консультативно-поліклінічне відділення)
(Угода про співпрацю від 01.02.2012 р. № 25/12/1217)
від 07.06.2021 р. 
(діє до 06.06.2024 р.)

від 13.03.2023 р. 
(діє до 12.03.2025 р.)
 • Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова (Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пл. Соборна, 14) - відділення профпатології
(Угода про співпрацю від 12.06.2017 р. № 25/17/0622)
від 01.06.2021 р.
(діє до 31.05.2024 р.)


ДІАГНОСТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ КАФЕДРИ 

Наявне обладнання

(рік придбання)

Перелік досліджень

Електрокардіограф “Юкард-100” (2013)

 • реєстрації ЕКГ

Комп’ютерний реографRHEOTEST (2013)

 • реєстрація та автоматичний аналіз реограм різних ділянок тіла та органів (реоенцефалографія; реовазографія кінцівок; реопульманографія), проведення функціональних проб тощо;
 • реєстрація та автоматичний аналіз варіабельності серцевого ритму

Комп’ютерний електронейроміограф 
“М-Testneuro(2013)

 • реєстрація та аналіз електронейроміографії;
 • реєстрація та аналіз сомато-сенсорних викликаних  потенціалів головного мозку


ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РОЗРОБЛЕНО КАФЕДРОЮ ТА ВПРОВАДЖЕНО В ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ПАТЕНТИ
(власник - НУОЗУ (НМАПО) імені П. Л. Шупика)

 1. Кальниш В.В., Пишнов Г.Ю., Опанасенко В.В., Красотін Є.В., Мальцев О.В. Спосіб оцінки схильності або стійкості людини-оператора до розвитку стану монотонії: Патент на корисну модель UA 126793 U, заявл. 29.12.2017; опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.
 2. Пишнов Г.Ю., Кальниш В.В. Спосіб оцінки ефективності реабілітації організму комбатантів за показниками лейкоцитарної формули : Патент на корисну модель UA 131226 U, заявл. 25.06.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
2013
 1. Профілактика патології, зумовленої надлишковою експозицією на робочому місці природним ультрафіолетовим випромінюванням : Методичні рекомендації № 58.13/137.13 / Укладачі: Д. В. Варивончик, А. О. Салюков; ДУ «Інститут медицини праці НАМН України». – К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2013.
 2. Профілактика онкологічної патології серед працівників канцерогенонебезпечних виробництв основних галузей економічної діяльності України : Методичні рекомендації № 59.13/138.13 / Укладачі: Д. В. Варивончик, А. М. Кальченко, А. О. Салюков [та ін.] ; ДУ «Інститут медицини праці НАМН України». – К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2013.
2014
 1. Порядок організації та проведення моніторингу медико-фізіологічного статусу співробітників-військовослужбовців служби безпеки України : Методичні рекомендації / І. А. Лурін, В. В. Кальниш, Г. Ю. Пишнов [та ін.] ; Військово-медичне управління СБУ, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України». – К., 2014.
 2. Гігієнічна діагностика стану здоров’я підлітків : Метод. Рекомендації / Полька Н.С., Бердник О.В., Добрянська О.В. – К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України,  2014.
 3. Діагностика артеріальної гіпертензії та експертиза профпридатності у працюючих в умовах впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища : Методичні рекомендації 182.13/311.14 / А.М. Нагорна, А.В. Басанець, Ю.М. Сіренко, Н.В. Гречківська  [та ін.]. – К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України,  2014.
2015
 1. Управління виробничою небезпекою в закладах охорони здоров’я при застосуванні лікарських засобів з канцерогенним потенціалом : Методичні рекомендації № 147.15/237.15 / Д. В. Варивончик, В. І. Шевченко, О. М. Еджибія. – К., 2015.
2016
 1. Судинна метаболічна терапія в профілактиці артеріальної гіпертензії та її когнітивних ускладнень у робітників, які працюють в умовах впливу вібрації та шуму : Методичні рекомендації 34.16/73.16 / Яворовський О.П., Парпалєй І.О., Сова С.Г., Гречківська Н.В., Гулько С.М. – Укрмедпатентінформ МОЗ України,  2016.
 2. Заходи щодо зниження розвитку монотонії в операторській діяльності (на розгляді в МОЗ України) : Методичні рекомендації 20.16/187.16 / Кальниш В.В., Пишнов Г.Ю., Буцик А.Л., Опанасенко В.В., Мальцев А.В., Красотін Є.В., Висоцька Л.Г. – Укрмедпатентінформ МОЗ України,  2016.
2017
 1. Об'ємний пневмопресинг у лікарській практиці : Методичні рекомендації / Кальниш В.В., Зайцев Д.В., Климов С.В., Пишнов Г.Ю. – К., 2017. 
2019
 1. Технології діагностики і прогнозу психофізіологічного статусу для відбору фахівців до роботи в екстремальних умовах : Методичні рекомендації / Моісеєнко Є.В. , Мирошниченко О.А., Мадяр С.А., Розова К.В., Кузовик В.Д., Ковалевська О.Е., Моісеєнко О.І., Пишнов Г.Ю. К. МОН України, 2019. 50 с.
2021
 1. Управління виробничими ризиками в закладі охорони здоров’я для створення безпечного лікарського середовища : Методичні рекомендації / Яворовський О. П., Скалецький Ю. М., Брухно Р. П., Зінченко Т. І., Варивончик Д. В., Риган М. М., Іванько О. В. К.: НМУ імені О. О. Богомольця, 2021. 47 с.
 2. Психофізіологічні та медичні заходи профілактичного підвищення стресостійкості та реабілітаціїної корекції функціонального стану комбатантів : Методичні рекомендації / Кальниш В.В., Єщенко О.І., Гвоздецький В.А., Зайцев Д.В. К., 2021. 29 с. 


ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

2013
 1. Профілактика професійного інфікування ВІЛ на робочому місці в галузі охорони здоров’я : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 116 – 2013 / Укладачі:  А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик, А. М. Кальченко, Л. І. Денисюк, В. І. Шевченко; ДУ «Інститут медицини праці НАМН України». – К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2013.
 2. Зниження серед медичних працівників стигми і дискримінації людей, що живуть з ВІЛ (на основі Рекомендації МОП №200) : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 117 – 2013 / Укладачі: А. М.  Нагорна, Д. В. Варивончик, А. М. Кальченко; ДУ «Інститут медицини праці НАМН України». – К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2013.
 3. Удосконалення експертизи професійного ґенезу туберкульозу у працівників галузі охорони здоров’я : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 118 – 2013 / Укладачі: Д. В. Варивончик, В. Л. Штанько; ДУ «Інститут медицини праці НАМН України». – К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2013.
2014
 1. Регіональні стандартизовані нормативні показники фізичного розвитку та референтні нормативні таблиці оцінки фізичного розвитку новонароджених дітей Подільського регіону України, що мешкають в умовах міської та сільської місцевості / Сергета Д.П., Полька Н.С. - Укрмедпатенінформ МОЗ України, 2014.
2015
 1. Удосконалення медичних оглядів працівників галузі охорони здоров’я, що зазнають виробничої канцерогенної небезпеки : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 259-2015 / Д. В. Варивончик, В. І. Шевченко, О. М. Еджибія. – Украпатентінформ, 2015.
 2. Управління виробничими канцерогенними ризиками в галузі охорони здоров’я : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 258-2015/ Д. В. Варивончик, В. І. Шевченко, О. М. Еджибія.     - узгодження       Д. В. Варивончик, В. І. Шевченко, О. М. Еджибія. – Украпатентінформ, 2015.
2018
 1. Професійні ризики виникнення виробничо-зумовленої патології у працівників стоматологічної служби, в умовах застосування сучасних медичних технологій : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я / Укладачі: Д. В. Варивончик, К. Д. Копач; ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України», Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. К., 2018 р. 4 с.
 2. Профілактика виробничо-зумовленої захворюваності працівників стоматологічної служби, в умовах застосування сучасних медичних технологій : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я / Укладачі: Д. В. Варивончик, К. Д. Копач; . ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України», Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.  К., 2018 р. 4 с.
 3. Професійні ризики виникнення виробничо-зумовленої офтальмологічної патології у підземних працівників вугледобувної галузі : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я / Укладачі: Д. В. Варивончик, О. П. Вітовська, І. В. Благун; ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України», Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.. К., 2018 р. 4 с.
 4. Профілактика виробничо-зумовленої офтальмологічної патології у підземних працівників вугледобувної галузі : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я / Укладачі:  Д. В. Варивончик, О. П. Вітовська, І. В. Благун; ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України», Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. К., 2018 р. 4 с.
2020
 1. Скринінг та рання діагностика злоякісних новоутворень лімфатичної та кровотворної тканин під час проведення медичних оглядів працівників канцерогенно-небезпечних виробництв : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я України / Укладачі: Варивончик Д. В., Еджибія О. М., Ісипова В.М. К.: ДУ «ІМП ім. Ю. І. Кундієва НАМН», 2020. 4 с.
 2. Скринінг та рання діагностика злоякісних новоутворень органів дихання під час проведення медичних оглядів працівників канцерогенно-небезпечних виробництв : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я України / Укладачі: Варивончик Д. В., Еджибія О. М., Ісипова В.М. К.: ДУ «ІМП ім. Ю. І. Кундієва НАМН», 2020. 4 с.
 3. Скринінг та рання діагностика злоякісних новоутворень шкіри під час проведення медичних оглядів працівників канцерогенно-небезпечних виробництв : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я України / Укладачі: Варивончик Д. В., Еджибія О. М., Ісипова В.М. К.: ДУ «ІМП ім. Ю. І. Кундієва НАМН», 2020. 4 с.
 4. Скринінг та рання діагностика злоякісних новоутворень нирок та сечового міхура під час проведення медичних оглядів працівників канцерогенно-небезпечних виробництв : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я України / Укладачі: Варивончик Д. В., Еджибія О. М., Ісипова В.М. К.: ДУ «ІМП ім. Ю. І. Кундієва НАМН», 2020. 4 с.
 5. Додаткові заходи профілактика на робочому місці нової коронавірусної інфекції (COVID-19) серед робітників зварювальних професій : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я України / Укладачі: Варивончик Д. В., Демецька О. В., Мовчан В. О., Рязанов А. В., Еджибія О. М., Безвербний П. С. К.: ДУ «ІМП ім. Ю. І. Кундієва НАМН 2020. 4 с.
2021
 1. Оцінка та управління виробничими ризиками, що зумовлені хімічними речовинами, для забезпечення безпечного лікарняного середовища : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я України № 66-2021 / Укладачі: Яворовський О. П., Варивончик Д. В., Скалецький Ю. М., Брухно Р. П., Лобода Т. В., Іванько О. В. К.:
  Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2021. 4 с.
 2. Оцінка та управління виробничими ризиками, що зумовлені біологічними факторами, для забезпечення безпечного лікарняного середовища : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я України № 90-2021 / Укладачі: Яворовський О. П., Варивончик Д. В., Скалецький Ю. М., Гичко С. Г., Брухно Р. П., Лобода Т. В., Іванько О. В. К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2021. 4 с.
 3. Оцінка та управління виробничими ризиками, що зумовлені фізичними факторами, для забезпечення безпечного лікарняного середовища : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я України № 91-2021 / Укладачі: Яворовський О. П., Варивончик Д. В., Скалецький Ю. М., Брухно Р. П., Риган М. М., Лобода Т. В., Іванько О. В. К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2021. 4 с.
 4. Оцінка та управління виробничими ризиками, що зумовлені факторами трудового процесу, для забезпечення безпечного лікарняного середовища : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я України № 92-2021 / Укладачі: Яворовський О. П., Варивончик Д. В., Скалецький Ю. М., Брухно Р. П., Зінченко Т.І., Лобода Т. В., Іванько О. В. К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2021. 4 с.


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

 1. «Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків» (Наказ МОЗ України від 05.11.2013 №955).
 2. «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (Наказ МОЗ України від 08.04.2014  р. № 248).
 3. «Про затвердження Гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини»» (Наказ МОЗ України від 20.06.2022 р. № 1054).
 4.  

Оновлення сторінки: 23.03.2023 р.