Google search

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЦИКЛІВ
на І - ІІ півріччя 2024 р.


УВАГА! Можливі зміни в Плані впродовж року

 

Форма підготовки

Назва циклу

Термін
проведення

Планові навчальні цикли
(за бюджетом та 
на умовах платних освітніх послуг / за спецфондом)

ТЕМАТИЧНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ

2 тижня
⇒ "Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення". Очно-заочний, з елементами дистанційного навчання. - СИЛАБУС

Тривалість - 2 тиж. 
Бали БПР: 50 балів
Контингент слухачів:
 лікар з авіаційної медицини, лікар з гігієни праці, лікар з функціональної діагностики, лікар загальної практики - сімейний лікар, лікар судновий, лікар-акушер-гінеколог, лікар-алерголог, лікар-гематолог, лікар-дерматовенеролог, лікар-ендокринолог, лікар-епідеміолог, лікар-інфекціоніст, лікар-нарколог, лікар-невропатолог, лікар-онколог, лікар-ортопед-травматолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-профпатолог, лікар-психіатр, лікар-психофізіолог, лікар-рентгенолог, лікар-статистик, лікар-стоматолог (терапевт), лікар-терапевт, лікар-уролог, лікар-фтизіатр, лікар-хірург.

І півріччя 2024 р.:
→ 03.06-17.06

ІІ півріччя 2024 р.:
→ 02.09-16.09
→ 01.10-15.10
→ 04.11-18.11

Додаткові цикли (за спецфондом): → впродовж року

⇒ "Організація і порядок надання спеціалізованої профпатологічної допомоги". - СИЛАБУС

Тривалість - 2 тиж. 
Бали БПР: 50 балів
Контингент слухачів:
 лікар з авіаційної медицини, лікар з гігієни праці, лікар з медицини невідкладних станів, лікар з радіаційної гігієни, лікар з ультразвукової діагностики, лікар з функціональної діагностики, лікар загальної практики - сімейний лікар, лікар пункту охорони здоров’я, лікар судновий, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, лікар-акушер-гінеколог, лікар-алерголог, лікар-гастроентеролог, лікар-гематолог, лікар-дерматовенеролог, лікар-ендокринолог, лікар-ендоскопіст, лікар-епідеміолог, лікар-інфекціоніст, лікар-кардіолог, лікар-лаборант, лікар-лаборант з клінічної біохімії, лікар-лаборант-гігієніст, лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища, лікар-нарколог, лікар-невропатолог, лікар-нефролог, лікар-онколог, лікар-ортопед-травматолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-педіатр, лікар-профпатолог, лікар-психіатр, лікар-психолог, лікар-психофізіолог, лікар-пульмонолог, лікар-ревматолог, лікар-рентгенолог, лікар-статистик, лікар-стоматолог-терапевт, лікар-терапевт, лікар-токсиколог, лікар-уролог, лікар-фтизіатр, лікар-хірург.
ІІ півріччя 2024 р.:
→ 25.11-09.12            (бюджет - 6 слухачів)

Додаткові цикли (за спецфондом): 
 → впродовж року

Позапланові навчальні цикли
(
на умовах платних освітніх послуг)

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
(індивідуальний план навчання)
 "Гігієна праці" (тривалість для: лікарів, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей медико-профілактичного профілю - 3 міс.; лікарі з гігієни праці, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю - 1 міс.)* - СИЛАБУС

⇒ "Професійна патологія" (тривалість для: лікарів-терапевтів, лікарів загальної практики - сімейний лікарів - 3 міс.; лікарів-профпатологів, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю - 3 міс.)* - СИЛАБУС

⇒ "Психофізіологія" (тривалість для: лікарів, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей (крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного профілів) - 3 міс.лікарів-психофізіологів, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю - 3 міс.)* - СИЛАБУС

Бали БПР:
не передбачено.
Контингент слухачів:  * відповідно до п. 13, п. 83, п. 86 
Наказу МОЗ України від 25.07.2023 р. № 1347
Додаткові цикли (за спецфондом): 
 → впродовж року

ТЕМАТИЧНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ

1 тиждень 
⇒ "Актуальні питання професійного захворювання на COVID-19" - СИЛАБУС

Бали БПР: 25 балів.
Контингент слухачів: лікар з гігієни праці, лікар з комунальної гігієни, лікар з лікувальної фізкультури, лікар з медицини невідкладних станів, лікар з променевої терапії, лікар з радіаційної гігієни, лікар з ультразвукової діагностики, лікар з функціональної діагностики, лікар загальної практики - сімейний лікар, лікар із загальної гігієни, лікар судновий, лікар судово-медичний експерт, лікар-акушер-гінеколог, лікар-алерголог, лікар-анестезіолог, лікар-бактеріолог, лікар-вірусолог, лікар-гастроентеролог, лікар-гематолог, лікар-геріатр, лікар-дезінфекціоніст, лікар-дерматовенеролог, лікар-ендокринолог, лікар-ендоскопіст, лікар-епідеміолог, лікар-імунолог клінічний, лікар-інфекціоніст, лікар-кардіолог, лікар-лаборант, лікар-лаборант з клінічної біохімії, лікар-лаборант-гігієніст, лікар-лаборант-імунолог, лікар-мікробіолог-вірусолог, лікар-нарколог, лікар-невропатолог, лікар-нейрохірург, лікар-нефролог, лікар-онколог, лікар-ортопед-травматолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-патологоанатом, лікар-педіатр, лікар-профпатолог, лікар-психіатр, лікар-психолог, лікар-психотерапевт, лікар-психофізіолог, лікар-пульмонолог, лікар-ревматолог, лікар-рентгенолог, лікар-рефлексотерапевт, лікар-санолог, лікар-статистик, лікар-стоматолог, лікар-судово-психіатричний експерт, лікар-терапевт, лікар-токсиколог, лікар-трансфузіолог, лікар-уролог, лікар-фізіотерапевт, лікар-фтизіатр, лікар-хірург.
Додаткові цикли (за спецфондом): 
 → впродовж року
 "Актуальні медико-екологічні проблеми та шляхи їх вирішення" - СИЛАБУС

Тривалість - 1 тиж. 
Бали БПР: 25 балів
Контингент слухачів:
лікар з авіаційної медицини, лікар загальної практики - сімейний лікар, лікар-психофізіолог, лікар судновий, лікар-терапевт, лікар-токсиколог, лікар-мікробіолог-вірусолог, лікар з гігієни дітей та підлітків, лікар з гігієни праці, лікар з гігієни харчування, лікар-дезінфекціоніст, лікар-епідеміолог, лікар із загальної гігієни, лікар з комунальної гігієни, лікар-паразитолог, лікар-профпатолог, лікар з радіаційної гігієни, лікар-санолог, лікар-лаборант-гігієніст, лікар-статистик.


В 2023 рр. комплектація навчальних циклів здійснюється за бюджетом та на умовах платних освітніх послуг

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА ЦИКЛАХ 
(тимчасова, у 2023 р. буде змінено вартість навчання)

Види навчальних циклів
Вартість за 1 слухача (гривні) в залежності від тривалості навчального циклу
Наказ НУОЗ
1 міс.
(22 навч. дня)
0,5 міс.
(11 навч. днів)
0,25 міс.
(5 навч. днів)
Спеціалізація, стажування (індивідуальний план)
= 4 600 грн. × к-ть місяців навчання
від 20.05.2021 р. № 2407
ТУ (очний на базі кафедри в м. Києві, від 7 слухачів)
-
2 300
-
ТУ (очний виїзний на баз ЗОЗ, від 18 слухачів)
-
1 800
900
від 22.06.2021 р. № 2975
ТУ (очно-заочний на базі ЗОЗ, від 18 слухачів)
-
1300
-
-

Оновлення сторінки: 26.05.2024 р.