Search

медицини_праці_психофізіології

 • У воєнний час лікарі залишаються на стражі здоров’я працюючих

  Кафедрою  медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика завершено проведення чергового 2-тижневого циклу тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (силабус – за посиланням).

 • Набуття членства у міжнародній організації психофізіології

  Психофізіологія є одним з пріоритетних світових напрямків нейронаук. Ця молода міждисциплінарна наука на стику психології та нейрофізіології набула стрімкого розвитку в 60 – 70-х роках ХХ сторіччя. Основним завданням психофізіології є вивчення нейрофізіологічних механізмів психічних процесів, станів і поведінки людини (як у нормі, так і при розладах) на системному, нейронному, синаптичному, молекулярному рівнях.

 • Міжнародна освітня співпраця в умовах воєнно-гуманітарної кризи в Україні

  З перших днів широкомасштабного воєнного вторгнення на територію України співробітники кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології беруть активну учать у реалізації різних соціально-гуманітарних проєктів серед цивільного населення, яке зазнало негативних наслідків війни.

 • Підвищення професійної кваліфікації з медичної екології в університеті Мічиган (США)

  У січні 2023 року завідувач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології проф. Денис Варивончик успішно завершив навчання у  Schools of Public Health The University of Michigan [https://sph.umich.edu] за програмою професійної спеціалізації «Environmental Health: the Foundation of Global Public Health» («Гігієна навколишнього середовища: основа глобального громадського здоров’я»).

 • Продовжується безперервний професійний розвиток лікарів з питань медицини праці

  Впродовж 03.05–18.05.2022 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика проведено двотижневий цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення».

 • Профілактика соціально-значущих інфекцій (COVID-19, TB, HIV/AIDS) під час війни

  Кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика продовжила удосконалення професійних компетенцій лікарів з військово-медичних питань.

 • Проведено тренінги з медико-санітарної і психологічної допомоги населенню під час війни

  Кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика продовжилось удосконалення професійних компетенцій лікарів з військово-медичних питань. 

 • Продовжується безперервний професійний розвиток лікарів з питань медицини праці

  Впродовж 04.04–18.04.2022 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика в дистанційних умовах здійснено плановий 2-тижневий цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення».

 • В умовах воєнного стану відбувся випуск лікарів-профпатологів

  12.04.2022 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології медичної НУОЗ України імені П. Л. Шупика завершено проведення циклу спеціалізації із спеціальності  «Професійна патологія» (викладачі  – завідувач кафедри, проф. Д. Варивончик, доцент кафедри О. Демецька). На циклі навчались лікарі закладів охорони здоров’я Вінницької, Донецької, Закарпатської, Київської, Чернігівської областей та м. Києва.

 • Лікарі продовжили своє професійне удосконалення з питань медицини праці у період воєнного стану

  У перші тижні війни (28.02 – 15.03.2022) кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика проведено 2-тижневий цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (в умовах дистанційного навчання).

 • Безпека життєдіяльності і організації медико-санітарної допомоги населенню в умовах воєнних дій

  Впродовж 23 – 24.03.2022 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика проведено фаховий семінар «Нагальні питання безпеки життєдіяльності і організації медико-санітарної допомоги населенню в умовах воєнних дій» (16 год.).

 • Вдосконалення лікарів Київщини з питань охорони здоров’я працюючих

  З 10 по 24 січня 2022 р. колективом кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика проведено 2-тижневий виїзний циклу тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (в умовах дистанційного навчання).

 • Відкрита наука на захисті клімату

  15 жовтня 2021 року співробітники кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика взяли участь у вебінарі «Відкрита наука на захисті клімату», який проводився в рамках світових Днів програми Еразмус (#ErasmusDays 2021).

 • Підвищення кваліфікації лікарів Дніпропетровщини з питань збереження здоров’я працюючих

  З 27.09 до 11.10.2021кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології на базі Університетської клініник Дніпровського державного медичного університету проводився 2-тижневий очно-заочний  цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення»(викладачі – зав. кафедри, проф. Д. Варивончик, доц. О. Демецька, доц. К. Копач, ст. викл. Д. Зайцев, асит. О. Еджибія). На циклі навчалось 37 лікарів, які працюють в закладах охорони здоров’я м. Дніпро.

 • Підвищення кваліфікації лікарів Вінниччини з питань медичних оглядів працюючих

  З 06.09 по 20.09.2021 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології на базі Університетської клінікни Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова відбувся 2-тижневий очно-заочний цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення»(викладачі – зав. кафедри, проф. Д. Варивончик, доц. О. Демецька, доц. К. Копач, асит. О. Еджибія).

 • Забезпечення освітнього процесу на кафедрі

  22.06.2021 року відбулось засідання кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, основним питанням якого було підбиття підсумків реалізації освітньої складової у діяльності кафедри за  І півріччя 2021 року.

 • Цикл із профзахворювання на COVID-19

  Упродовж 24–28 травня 2021 року кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика проведено новий цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання професійного захворювання на COVID-19», навчальну програму якого затверджено рішенням вченої ради Університету у березні 2021 року.

 • Кадрові ресурси поповнили профпатологи

  13 квітня 2021 року кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика завершено проведення циклу спеціалізації із спеціальності  «Професійна патологія» (куратор – завідувач кафедри, проф. Д. Варивончик). На циклі навчалось 12 лікарів закладів охорони здоров’я Донецької, Київської, Луганської, Тернопільської, Хмельницької областей та міста Києва.

 • Вивчення досвіду якісної освіти

  05–06 квітня 2021 року завідувач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика професор Д. Варивончик взяв участь в акредитаційній експертизі освітньої програми бакалаврського рівня за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я»  в Національному університеті «Острозька Академія».

 • Фокус на здоров'я в епоху пандемії

  У 2020 році пандемія SARS-CoV-2/COVID-19 стала суттєвим викликом громадському здоров'ю у всьому світі. За даними ВООЗ вона торкнулася 188 з 195 країн світу. Станом на 2 березня 2021 року у світі інфікувалося SARS-CoV-2 біля 115,5 млн осіб, з них більше 2,6 млн — померли (летальність – 2,2 %).