Google search

ДЕМЕЦЬКА Олександра Віталіївна, кандидат біологічних наук.
Вчена в галузі гігієни та професійних захворювань (учениця академіка Ю. І. Кундієва). 
В 1996 р. закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені  Тараса Шевченка за спеціальністю «біолог-генетик».
В 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Гігієна та професійна патологія»: «Оцінка канцерогенного ризику у працюючих деяких онконебезпечних виробництв за допомогою маркерів». Тривалий час очолювала лабораторію токсикології аерозолів та гігієни праці у зварювальному виробництві ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України». 
Експерт ВООЗ з питань ліквідації захворювань, пов'язаних із впливом азбесту.
Член Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України.
Член  Європейського співтовариства з охорони праці (ESOSH) (з 2020 р.).
Міжнародний тренер-інструктор з питань медицини надзвичайних ситуацій (хімічних, біологічних, радіологічних, масових травм) (з 2022 р.).
Наукові дослідження присвячені питанням  гігієни праці в зварювальному виробництві, токсикології наноматеріалів та ін.
З грудня 2019 р. – на посаді доцента кафедри.
Відповідальна за навчально-методичну, наукову та міжнародну роботу.

Наукометричні профілі:

e-mail: dalexandra @ ukr.net