Google search

ЗАЙЦЕВ Дмитро Валерійович, лікар-психолог, лікар-психофізіолог, лікар-профпатолог.

В 2007  році закінчив Національний медичний університет імені О. О. Богомольця за спеціальністю «Медична психологія» та в 2008 р. інтернатуру за цією спеціальністю.

Впродовж 2008 – 2019 р.р. працював лікарем-психологом, головним лікарем у ТОВ «ІТО "Нове у медицині"» (м. Київ). В 2016 – 2021 р.р. – молодшим  науковим співробітником лабораторії психофізіології праці ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України».

Науково-громадська та експерта робота:
→ член Міжнародого компресійного клубу (International Compression Club, ICC) (з 2015 р.);
→ член ГО «Всеукраїнська асоціація фізичної медицини, реабілітації і курортології» (з 2020 р.);
→ член Міжнародної організації психофізіології (International Organization of Psychophysiology, IOP) (з 2023 р.);
→ член робочої групи експертів Національної служби здоров'я України (НСЗУ) за напрямком «Реабілітація» (з 2023 р.). 

З січня 2022 р. навчається в аспірантурі за спецільністю 222 "Медицина".
Наукові дослідження присвячені питанням медичної та психологічної реабілітації, медико-психологічним та психофізіологічним проблемам праці. 

З вересня 2021 р. – на посаді старшого викладача кафедри. Викладає цикли за напрямком «Психофізіологія», «Професійна патологія», «Гігієна праці».

Наукометричні профілі:

E-mail: suhanovik @ gmail.com