Google search

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. За напрямком «медицина праці» – вивчення впливу факторів виробничого середовища на здоров’я працівників, оцінка ризиків виникнення та розробка методів профілактики, надранньої діагностики, лікування й реабілітації виробничо-зумовленої та професійної патології.

2. За напрямком «Психофізіологія» – розробка сучасних методів медичного та психофізіологічного відбору й реабілітації працівників, працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці.

3. За напрямком «Медична екологія» – вивчення впливу факторів довкілля на здоров’я населення, оцінка ризиків та профілактика екозалежної патології.

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

Назва НДР (фінансування)

Науковий керівник,
терміни виконання

«Визначення очікуваної локалізації злоякісних новоутворень серед працівників канцерогенно-небезпечних виробництв України» (ініціативно-пошукова, разом з ДУ "ІМП НАМН України")

проф. Варивончик Д. В. 
(2013 – 2014 р.р.)

«Монотонія в операторській праці» (ініціативно-пошукова, разом з ДУ "ІМП НАМН України")

д.мед.н. Пишнов Г. Ю. 
(2014 – 2015 р.р.)

«Наукове обґрунтування заходів психофізіологічної реабілітації учасників антитерористичної операції (АТО)» (ініціативно-пошукова, разом з ДУ "ІМП НАМН України")

д.мед.н. Пишнов Г. Ю. 
(2016 – 2018 р.р.)

проф. Варивончик Д.В.
(2019 2020 р.р.)

«Профілактика, профпатологічна експертиза та медико-соціальна реабілітація працівників з віддаленими ускладненнями COVID-19 («long-COVID синдромом»)» (ініціативно-пошукова)

проф. Варивончик Д.В.
(2021 – 2025 р.р.)


НАУКОВІ ПРОЄКТИ КАФЕДРИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ

Епідеміологічний моніторинг професійної захворюваності на COVID-19
(2021 р. - по т.ч.)

 "Київська медико-екологічна обсерваторія"
 (березень - червень 2022 р.)
ПОТОЧНА ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

П.І.Б. аспіранта Форма навчання в аспірантурі (терміни)

Наукова спеціальність

Тема дисертаційного дослідження Науковий керівник
Зайцев Дмитро Валерійович здобувач
(01.01.2022 - 31.12.2025)
222 "Медицина" Обґрунтування комплексних заходів профілактики і відновлення порушень здоров'я у військовослужбовців, що зазнали бойового стресу проф. Варивончик Д.В.НАЙВАЖЛИВІШІ МОНОГРАФІЇ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ
 

  • Професійний рак: епідеміологія та профілактика : Монографія / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик. – К. : Наукова думка, 2008. – 336 c. 


  • Професійні інфекційні хвороби : Монография / Ю.І. Кундієв, М.А. Андрейчин, А.М. Нагорна, Д.В. Варивончик. – К.: ВД «Авіцена», 2014. – 528 с. – ISBN 978-966-2144-74-1. – Доступ

  • Профессиональный рак: Злокачественная мезотелиома : Монография / Ю. И. Кундиев, Д. В. Варивончик. – К.: ИД «Авицена», 2015. – 192 с. – ISBN 978-966-2144-82-6. – Доступ.
  • Occupational Cancer: Malignant Mesothelioma : Monograph / Yu. I. Kundiyev, D. V. Varyvonchyk. – Kiev: Publishing house «Avicenna», 2015. – 176 p. – ISBN 978-966-2144-81-9. – Доступ.Наукові публікації співробітників кафедрИ розміщено у РЕПОЗИТАРІЇ НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА.

Оновлення сторінки: 15.01.2023 р.