Google search

Професорсько-викладацький склад кафедри надає високоспеціалізовану (ІІІ рівня) медичну допомогу за спеціальностями «Професійна патологія» та «Психофізіологія» - працюючим в шкідливих та небезпечних умовах праці, з підозрою у них професійного захворювання; хворим з професійними захворюваннями; учасникам АТО/ООС, бойових дій (комбатантам), з посттравматичничними стресовими розладами (ПТСР); медичним працівникам, які перенесли гострий COVID-19.

Основний професорсько-викладацький склад кафедри надає лікувально-консультативну та діагностичну допомогу працівникам підприємств та установ, хворим у закладах охорони здоров’я м. Києва та Київської області.  

На базі кафедри проводяться додаткові функціональні дослідження профільних (профпатологічних) хворих.

З жовтня 2014 р. кафедра бере участь в науковому забезпеченні лікувально-діагностичного та реабілітаційного процесів серед учасників бойових дій / комбатантів (на базі клініки професійних хвороб ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України»).

З березня 2020 р. кафедра надає допомогу хворим на гостре професійне захворювання COVID-19 та хворим з long-COVID-синдромом.

            Співробітники кафедри розробляють актуальні науково-практичні питання у клініці професійних захворювань:

 • Організація та обґрунтування обсягів медичних оглядів та медичного відбору працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці (з вересня 2013 р.).
 • Експертиза професійного характеру онкологічної патології (з вересня 2013 р.).
 • Вивчення етіології та патогенезу, розробка методів діагностики та профілактики виробничо-зумовленої патології органа зору (з січня 2016 р.).
 • Профілактика, профпатологічна експертиза та медико-соціальна реабілітація працівників з віддаленими ускладненнями COVID-19 («long-COVID синдромом») (з березня 2020 р.).
 • Обґрунтування оптимальної системи управління ризиками для забезпечення безпечного лікарняного середовища (з січня 2021 р., сумісно з НМУ імені О. О. Богомольця). 


НАДАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДОПОМОГИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІНИКАМИ КАФЕДРИ
НА БАЗІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
 

П.І.Б. співробітників,
посада, лікарська(і) спеціальність(ості)

Заклад охорони здоров’я
(рік початку співробітництва)

Договір про співпрацю

Погодження
керівника ЗОЗ на надання допомоги пацієнту
НПП
(Постанова КМУ від 28.12.2020 р. № 1337, наказ МОЗ України № 253 від 15.02.2021 р.)

 • Варивончик Д. В., д.мед.н., професор, завідувач кафедри, заслужений лікар України, лікар-профпатолог, лікар-психофізіолог, лікар з гігієни праці, лікар-офтальмолог

  Зайцев Д. В., старший викладач кафедри, лікар-профпатолог, лікар-психофізіолог

  Копач К.Д., к.мед.н., доцент кафедри, лікар-профпатолог, лікар-стоматолог 

  Літус І. О.,
  к.мед.н., асистент кафедри, лікар дерматовенеролог
 • ДУ “Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України” (м. Київ, вул. Саксаганського, 75) - клініка професійних хвороб (стаціонар, консультативно-поліклінічне відділення), з 2012 року
№ 57/29/2808 від 28.08.2023 р. 
(діє до 28.08.2029 р.)
від 13.03.2023 р. 
(діє до 13.08.2025 р.)
 • Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова (Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пл. Соборна, 14) - відділення профпатології, з 2017 року
№ 3/29/0110 від 10.01.2024 р.
(діє до 10.01.2029 р.) 
від 10.01.2024 р.
(діє до 10.01.2026 р.)
 • ТОВ "Дерматолог" (м. Київ, вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 25/2), з 2023 року
№ 65/28/1201 від 01.12.2023 р.
(діє до 01.12.2028 р.)
від 01.12.2023 р.
(діє до 01.12.2025 р.)


НАЯВНЕ ДІАГНОСТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ КАФЕДРИ 
(навчально-тренінговий клас)

Наявне обладнання (рік придбання)

Перелік досліджень

 • Електрокардіограф “Юкард-100” (2013)
 • реєстрація ЕКГ, проведення функціональних проб тощо;
 • Комп’ютерний реографRHEOTEST (2013)
 • реєстрація та автоматичний аналіз реограм різних ділянок тіла та органів (реоенцефалографія; реовазографія кінцівок; реопульманографія), проведення функціональних проб тощо;
 • реєстрація та автоматичний аналіз варіабельності серцевого ритму
 • Комп’ютерний електронейроміограф 
  “М-Testneuro(2013)
 • реєстрація та аналіз електронейроміографії;
 • реєстрація та аналіз сомато-сенсорних викликаних потенціалів головного мозку, , проведення функціональних проб тощо;

Оновлення: 14.02.2024 р.