Google search

Колектив сформований з висококваліфікованих фахівців, що забезпечує високий рівень викладання. Всі викладачі кафедри мають вчений ступінь та вищу атестаційну категорію з клінічної лабораторної діагностики.

[email protected]

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» (1999).

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика», науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «імунологія та алергологія» (2010), вчене звання доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики (2015). Член професійної асоціації – Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

Навчалася в інтернатурі (1999-2000), клінічній ординатурі (2004-2006)  та очній аспірантурі (2006-2008) на кафедрі клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика.

[email protected]

Клименко Сергій Вікторович - доктор медичних наук зі спеціальності гематологія та трансфузіологія (2006), старший науковий співробітник зі спеціальності генетика (2009), професор зі спеціальності медицина (2017), заслужений діяч науки і техніки України (2018).

Завідує кафедрою клінічної лабораторної діагностики Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика з 2020 року.

У 1991 р. закінчив Київський медичний інститут ім. О. О. Богомольця (нині Національний медичний університет імені О. О. Богомольця), лікувальний факультет; у 2003 р. — із відзнакою магістратуру з радіобіології факультету онкології Лондонського Університету (Велика Британія).

elpazav@gmail.com

Закінчила Вінницький Медичний Інститут імені М. І. Пирогова, лікувальний факультет, диплом з відзнакою (1976).

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика», кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічна лабораторна діагностика.

[email protected]

Закінчила Дніпропетровський медичний інститут, санітарно-гігієнічний факультет (1985).

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика», кандидат медичних наук зі спеціальності «Фармакологія» (2006) , доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики (2007).

З 1985 року працювала в Кам’янсько-Дніпровській районній СЕС. 

[email protected]

Закінчила Київський державний універсітет ім. Т.Г. Шевченка, біологічний факультет (1974).

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Клінічна біохімія», кандидат біологічних наук (2015), доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики.