Google search

Колектив сформований з висококваліфікованих фахівців, що забезпечує високий рівень викладання. Всі викладачі кафедри мають вчений ступінь та вищу атестаційну категорію з клінічної лабораторної діагностики.