Google search

Кафедра клінічної лабораторної діагностики, завідувачі

1960–1972 рр.     — професор І.Г. Федоров

1973–1990 рр.     — професор М.А. Базарнова

1990–2006 рр.     — професор Г.М. Ліпкан

 2007-2020 рр.     — професор Г.Г. Луньова

2020 р. - професор С.В. Клименко

Заснована в 1960 р. за ініціативою доктора медичних наук, професор  І.Г Федорова на базі міської клінічної лікарні №14. Першим завідуючим кафедрою, до якої незабаром була приєднана ще й кафедра патологічної фізіології, став професор  І.Г. Федоров, який очолював її до останніх днів життя, до грудня 1972 року, протягом 12 років. В різні роки з дня заснування кафедри в її колективі працювали доктор медичних наук, професор Перфілов В.П.; доктор медичних наук, професор Захарія К.А.; доктор медичних наук, професор, член-кор. АМН України Шевчук В.Г.; доцент, кандидат біологічних наук Дьомін В.І.; доцент, кандидат медичних наук Вєдібеда Д.К.; доцент, кандидат медичних наук Каменецька Т.І.; доцент, кандидат медичних наук, Пекус О.М.; доцент, кандидат медичних наук Гетте З.П.; доцент, кандидат медичних наук Заїка І.М.; доцент, кандидат медичних наук. Сакун Т.Л.; асистент, кандидат медичних наук Трофимець І.О.; лаборант з вищою освітою Куришко В.З.

Мета – Збереження статусу провідного центру з підготовки фахівців лабораторної медицини, що розробляє та впроваджує  інноваційні технології у медичну практику та медичну післядипломну освіту шляхом постійного врахування запитів кінцевого користувача освітніх і наукових послуг.

Місія – науково-освітній підрозділ Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, що здійснює свою діяльність через технології сучасного передавання знань, науки та інновації.

Бачення – опорна кафедра з клінічної біохімії в системі післядипломної медичної освіти.