Google search

За період 2021-2026 роки виконується тема НДР: Вивчення можливості використання платформи штучного інтелекту для морфологічного дослідження клітин крові та кісткового мозку

В 2016-2020 р кафедрою виконується ініциативно-пошукова робота за темою: «Аналіз сучасного стану та розробка стратегії підготовки фахівців з лабораторної медицини відповідно до Європейських вимог» (№ Держреєстрації 0115U002599). За весь період науково-педагогічним складом кафедри були видані науково-дослідні статті, навчально-методичні рекомендації в міжнародних журналах та фахових виданнях, посібники, підручник «Клінічна біохімія», атласи та монографії.

  1. В’юницька Л.В. Функціональні механізми системи гемостазу як компонент стрес-відповіді// Лабораторна діагностика 2018 №2 (81) 20-30
  2. Колядинцев, В.В.,Олейник, Е.А.,Завадецка, Е.П.,Федорова, Т.Т.,Кривенко, Е.А Лицензирование и непрерывное совершенствование профессиональной деятельности врачей лабораторной медицины в Украине «Лабораторная диагностика. Восточная Европа» 2018р №4 с.445-449
  3. Танасійчук, І. С., Луньова, Г. Г., Завадецька, О. П., Олійник, О. А., Кривенко, Є. О., Колядінцев, В. В. Підготовка та оцінювання компетентності персоналу клініко-діагностичних лабораторій відповідно до вимог міжнародних стандартів монографія. — К.: ДІА, 2019. — 88 с.
  4. Луньова, Г. Г., Колядінцев, В. В., Завадецька, О. П., Олійник, О. А., Кривенко, Є. О., Сергієнко, Л. І. Важливість впровадження резидентури в підготовку спеціалістів з лабораторної медицини ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СПІВРОБІТНИКІВ НМАПО імені П. Л. Шупика ВИПУСК 33 Київ — 2019

Кафедра є співорганізатором Міжнародної спеціалізованої виставки «LABComplEX», що проводиться в рамках Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій» та  Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації».

На виконання Наказу МОЗ України № 264 від 04.04.2013 року «Про впровадження національних стандартів у сфері підтвердження відповідності медичної продукції, гармонізованих з міжнародними» експертами ТК 166 «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики «in vitro»  (Голова ТК – проф. Луньова Г.Г.) здійснено науково-технічне редагування та розробку 56 проектів національних стандартів за напрямком «Лабораторна медицина».