Google search

[email protected]

Закінчила Дніпропетровський медичний інститут, санітарно-гігієнічний факультет (1985).

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика», кандидат медичних наук зі спеціальності «Фармакологія» (2006) , доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики (2007).

З 1985 року працювала в Кам’янсько-Дніпровській районній СЕС. 

1986-1995 роки лікар-лаборант анестезіологічного відділення в Нікопольській міській лікарні №1 Дніпропетровської області.

1995-1997 роки навчалася в клінічній ординатурі «Клінічна лабораторна діагностика» на кафедрі клінічна лабораторна діагностика НМАПО імені П.Л. Шупика.

1997-2000 роки проходила аспірантуру «Клінічна біохімія» на кафедрі клінічна лабораторна діагностика НМАПО імені П.Л. Шупика.

З 2000 року працювала асистентом, а з

2007 року – доцентом кафедри клінічної лабораторної медицини.Виконує консультативно-діагностичну роботу цитологічного, гематологічного та загально-клінічного напрямку як на базі кафедри, так і поза базами з іншими клініко-діагностичними лабораторіями.

         Член професійної асоціації – Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

         З 2013 р. – експерт Міжнародної Європейської комісії сумісного українсько-французького Проекту: V601.P/11 «Оздоровительные и экологические программы, связанные с Чернобыльской зоной отчуждения» (Иванковский район, г.Иванково).

         В 2006 році захистила дисертаційну роботу за темою «Фармакологічні властивості біологічно активної композиції «Гіпокловойл»».

         Автор 60 друкованих робіт, 1 патента на винахід та 3 посібників.

         Член експертної проблемної комісії зі спеціальності ЕПК 14.01.39 «Клінічна лабораторна діагностика», апробаційної спеціалізованої Вченої Ради Д26.613.03 при НМАПО імені П.Л. Шупика.

         Співвиконавець ініціативно-пошукової теми кафедри: «Аналіз сучасного стану та розробка стратегій підготовки фахівців з лабораторної медицини відповідно до Європейських вимог», відповідальна за НДР кафедри (2015-2020).

Викладацька діяльність - приймає участь у підготовці лікарів-лаборантів та спеціалістів на циклах спеціалізація, інтернатура,  стажування, тематичне удосконалення та передатестаційних циклах зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика». Читає лекції, проводить семінарські та практичні заняття. Куратор передатестаційних циклів зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика»