Google search

 1. В’юницька Л.В. Функціональні механізми системи гемостазу як компонент стрес-відповіді// Лабораторна діагностика 2018 №2 (81) 20-30
 2. Колядинцев, В.В.,Олейник, Е.А.,Завадецка, Е.П.,Федорова, Т.Т.,Кривенко, Е.А Лицензирование и непрерывное совершенствование профессиональной деятельности врачей лабораторной медицины в Украине «Лабораторная диагностика. Восточная Европа» 2018р №4 с.445-449
 3. Танасійчук, І. С., Луньова, Г. Г., Завадецька, О. П., Олійник, О. А., Кривенко, Є. О., Колядінцев, В. В. Підготовка та оцінювання компетентності персоналу клініко-діагностичних лабораторій відповідно до вимог міжнародних стандартів монографія. — К.: ДІА, 2019. — 88 с.
 4. Луньова, Г. Г., Колядінцев, В. В., Завадецька, О. П., Олійник, О. А., Кривенко, Є. О., Сергієнко, Л. І. Важливість впровадження резидентури в підготовку спеціалістів з лабораторної медицини ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СПІВРОБІТНИКІВ НМАПО імені П. Л. Шупика ВИПУСК 33 Київ — 2019
 5. І.І. Зінчич, С. Б. Сілонов Амілоїдози центральної нервової системи: спільні риси різних хвороб// ISSN 2079-0325. Український вісник психоневрології. 2019. Том 27, випуск 2 (99) с. 15-19
 6. Сергієнко Л.І. Колядінцев В.В. Клименко С.В. актуальність реформи системи підготовки лікарівлаборантів: ризики та перспективи Міністерство Охорони Здоров’я України Національна Медична Академія Післядипломної Освіти Імені П. Л. Шупика ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ науково-практичної конференції з міжнародною участю безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів в умовах реформування системи охорони здоров’я (online формат) Конференцію внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України 09 жовтня 2020 року Київ 2020 стор. 81-84
 7. В’юницька Л.В. наукове обґрунтування використання ситуаційних задач як засобу удосконалення основних компетенцій в безперервній освіті фахівців з клінічної біохіміЇ//Міністерство Охорони Здоров’я України Національна Медична Академія Післядипломної Освіти Імені П. Л. Шупика Збірник Матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів в умовах реформування системи охорони здоров’Я (online формат) Конференцію внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України 09 жовтня 2020 року Київ 2020 стор. 116-119.
 8. Development of Tumor-Induced Bystander Effect and Radiosensitivity in the Peripheral Blood Lymphocytes of Glioblastoma Patients with Different MGMT Gene Methylation Statuses in Tumor Cells / O. V. Zemskova, D. A. Kurinnyi, S. R. Rushkovsky, O. M. Demchenko, M. G. Romanenko, O. Ya. Glavatsky, S. V. Klymenko. Cytology and Genetics, 2021, Vol. 55. No. 2. Р. 125–131. (SCOPUS)
 9. The reduction of two BRCA1 gene mutations frequencies in ovarian cancer patients from Ukraine / I. Gorodetska, M. Inomistova, N. Khranovska, O. Skachkova, Y. Michailovich, L. Rybchenko, A. Bychkova, A. Stefanovich, B. Klimuk, L. Poluben, S. Klymenko, Z. Rossokha, S. Kyriachenko, O. Popova, N. Gorovenko, O. Ponomarova, S. Serga, I. Kozeretska. Meta Gene, 2021, Vol.29, P. 100900. (SCOPUS)
 10. Вплив іонізуючого випромінювання IN VITRO на геном лімфоцитів периферичної крові без симптомних носіїв мутації 5382insC у гені BRCA1 / М. Романенко, Д. Курінний, О. Демченко, C. Клименко, С. Рушковський Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Т. 83. № 4. С. 55–61.
 11. Асоіація генотипів поліморфізмів гкеів FGFR2, LSP та LOC6437143 з ризиком виникнення позитивного мутаційного статусу гена HER-2/NEU у хворих на рак молочної залози/ Б.Т. Клімук, С.І. Поліник, Л.А. Рибченко, Л.М. Захарцева, О. Дуган НМУ ім. О.О. Богомольця, Видавничий дім "АДЕФ-Україна" 2021
 1. ТРИДЦЯТЬ П’ЯТЬ РОКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ: РАДІОЛОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ НАСЛІДКИ, СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ТА ВІДРОДЖЕННЯ Національна доповідь України Абраменко І. В.; Альохіна С. М.; Антипкін Ю. Г.; Антипчук К. Ю.; Апостолова О. В.; Арабська Л. П.; Атаманюк Н. П.; Афанасьєв Д. Є.; Бабенко Т. Ф.; Бабкіна Н. Г.; Базалицька С. В.; Базика Д. А.; Базика К. Д.; Базика О. Д.; Баханова О. В.; Бебешко В. Г.; Берестяна Ж. М.; Берковський В. Б.; Бєляєв О. А.; Бєляєв Ю. М.; Біла В. В.; Білий Д. О.; Білоник А. Б.; Білоус Н. І.; Богданова Т. І.; Бойко З. Н.; Бондаренко І. В.; Бондаренко Н. Ю.; Бондаренко Ю. М.; Бончук Ю. В.; Бруслова К. М.; Будерацька В. Б.; Бузунов В. О.; Бурлак Г. Ф.; Василенко В. В.; Вдовенко В. Ю.; Возіанов С. О.; Войчулене Ю. С.; Воробйова І. І.; Габулавічене Ж. М.; Галкіна С. Г.; Геник@Березовська С. О.; Голярник Н. А.; Гончар Л. О.; Гресько М. В.; Губіна І. Г.; Гудзенко Н. А.; Гулак Л. О.; Гунько Н. В.; Демченко О. М.; Дибська О. Б.; Дмитренко І. В.; Домбровська Н. С.; Дубровіна Г. В.; Дягіль І. С.; Ернст Т.; Жадан Н. С. ; Заболотний Д. І.; Задорожна Г. М.; Замотаєва Г. А.; Зварич Л. М.; Зданевич Н. А.; Зигало В. М.; Іванова О. М.; Ільєнко І. М.; Камінський О. В.; Капустинська О. А.; Килихевич С. М.; Клименко С.В.; Ковальов О. С.; Колосинська О. О.; Колпаков І. Е.; Кондрашова В. Г.; Копилова О. В.; Король Н. О.; Короткова Н. В.; Кортушин Г. І.; Крамаренко М. С.; Кукуш О. Г.; Курінний Д. А.; Курсіна Н. М.; Курята М. С.; Куц К. В.; Лавренчук Г. Й.; Литвинець Л. О.; Лівшиць Л. А.; Ліхтарьов І.А.; Логановська Т. К.; Логановський К. М.; Лук’янова О. М.; Любарець Т. Ф.; Лясківська О. В.; Ляшенко Л. О.; Малишевська Є. М.; Малярчук С. Г.; Мартіна З. В.; Марценюк О. Д.; Масюк С. В.; Мацука Г. Х.; Мінченко Ж. М.; Міщанчук Н. С.; Міщенко Л. П.; Морозова М. М.; Муравйова І. М.; Настіна О. М.; Незговорова Г. А.; Нечаєв С.Ю.; Новак Д. В..; Носач О. В.; Овсяннікова Л. М.; Озерова Ю. Ю.; Омельянець М. І.; Педан Л. Р.; Перчук І. В.; Петриченко О. О.; Петриченко О. О.; Пілінська М. А.; Шеметун Г. М.; Дибський С. С.; Шеметун О. В.; Талан О. О.; Позниш В. А.; Прикащикова К. Є.; Прилипко В. А.; Присяжнюк А. Є.; Пушкарьова Т. І.; Ратіа Г. Г.; Романенко А. М.; Саєнко В. А.; Саркісова Е. О.; Сидоренко Г. В.; Скрипченко Н. Я.; Степанова Е. І.; Сушко В. О.; Талько В. В.; Татаренко О. М.; Тепла О. В.; Терехова Г. М.; Терещенко С. А.; Терещенко С. О.; Трихліб І. В.; Тронько М. Д.; Троцюк Н. К.; Федірко П. А.; Федосенко Г. В.; Фузік М. М.; Хоххаус А.; Цвєткова Н. М.; Чепурний М. І.; Чикалова І. Г.; Чумак А. А.; Чумак В. В.; Швайко Л. І.; Шибата Йо.; Шкарупа В. М.; Шпак В. М.; Ямашита С.; Янович Л. А.; Ярошенко Ж. С. Київ, 2021. 283. с. ISBN 978*966*7656*10*2