Google search

За період з 2021-2022 рр. - на кафедрі кардіології проходили навчання 12 іноземних клінічних ординаторів з країн Сирії, Марокко, Іран, Сомалі, Азербайджан, Індії, Туркменістан, Уганда. Клінічні ординатори відвідують лекції та практичні заняття.

Іноземні клінічні ординатори працювали у відділеннях ДУ «ННЦ  «Інституту кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені М. Д. Стражеска» НАМН України та у кардіологічному відділенні Міської клінічної лікарні №4 (м. Київ), де зі своїми кураторами проводили курацію хворих з захворюваннями серцево-судинної системи, а також допомагали у веденні хворих з COVID-19 у стаціонарі, а також приймалиь участь в поліклінічному прийомі амбулаторних хворих під час консультацій співробітниками кафедри.  

З 2022року, лютого місяці, на кафедрі кардіології продовжують навчання 5 клінічних ординаторів з країн Марокко та Індії. Клінічні ординатори  прийма.ть участь в мастер- класах,та конференціях,  які проводить кафедра, а також у міжнародних конференціях, кардіологічних конгресах.

Лекції відбуваються онлайн на платформі zoom, практичні заняття відбуваються у відділені інфаркту міокарда та карідореабілітації ДУ «ННЦ  «Інституту кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені М. Д. Стражеска» НАМН України, а також у лікарнях, де проживають клінічні ординатори.

Один з клінічних ординаторів працює волонтером в Руминії, в Києві-праціє як сімейний лікар в КНП Оболонського району, і продовжує навчання в клінічній ординатурі на кафедрі

Завідувачка кафедрою Долженко М.М. є дійсним членом Council member of European Primary Care Cardiovascular Society, Special group of WONCA, European Society working group of Hypertension, European Society of Cardiology (ESC), професори кафедри Соколов М.Ю., Сіренко Ю.М., Сичов О.С, є  дійсними членами багатьох міжнародних товариств:  European Society working group of Hypertension, European Society of Cardiology (ESC), Stent for Life, EAPCI, EHRA. 

Співробітники кафедри беруть участь:

- у щорічних європейських конгресах кардіологів, міжнародних школах з питань післядипломної освіти;

- беруть участь в міжнародних конференціях, з’їздах на яких розглядаються актуальні питання кардіології;

- організують та проводять школи з післядипломної освіти для лікарів-кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів з міжнародною участю;

- беруть участь у міжнародних багато центрових дослідженнях лікарських засобів згідно критеріїв GCP.