Google search

 

Асистент кафедри, к.мед.н., лікар-кардіолог, має вищу категорію.

Адреса електронної пошти: [email protected]

2004 р. – випускниця лікувального факультету Буковинської державної медичної академії.
Інтернатура з терапії на базі лікарні швидкої допомоги м. Чернівці.

З 2008 року працює лікарем – кардіологом в ДУ “Інститут серця МОЗ України”.

2016 – кандидат медичних наук за спеціальністю «Кардіологія»

Пріоритетні напрямки професійної діяльності:
• діагностика і лікування ІХС та її ускладнення;
• набуті та вроджені вади серця;
• кардіоміопатії різного генезу;
• есенціальна та симптоматична АГ;
• порушення ритму і провідності;
• координація пацієнта за профілем для вирішення питання про коронаровентрікулографію, визначення тактики кардіохірургічного лікування та / або ендоваскулярних втручань з подальшим післяопераційним спостереженням.

Доповідач на кардіологічних конгресах: Четвертий Всеросійський з’їзд аритмології, 12 Національний конгрес кардіологів. Займається дослідницькою роботою з вивчення виникнення фібриляції передсердь у пацієнтів після кардіохірургічних втручань.

Має 12 друкованих робот, у тому числі в міжнародних виданнях.

Бере участь у науково-практичних конференціях за темами: серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, профілактика тромбоемболії легеневої артерії, порушення ритму серця.