Google search

Темою ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри на період 2021-2025 років є «Мультидисциплінарний підхід до хірургічного лікування патології серця та магістральних судин», під керівництвом завідувача кафедри, д.мед.н, професора Тодурова Б.М.

Напрямками науково-дослідної роботи кафедри є:

Розробка та впровадження нових технологій та методів хірургічного лікування патології  грудної та черевної аорти, гібридних операцій з транслокації судин аорти та ендопротезування ії.

Розробка та впровадження ендоваскулярних технологій протезування клапанів серця, а саме транскатетерна імплантація аортального клапана. Вперше в Україні співробітниками кафедри були виконані транскатетерні імплантації протезів аортального та мітрального клапанів. Кафедра є однією з науково-клінічних баз, на якій відбувається міжнародне дослідження щодо ендоваскулярної імплантації протезів мітрального клапана та подальшого впровадження методу в клінічну практику.

Вперше в України на базі кафедри співробітниками було впроваджено в практику ендоваскулярне закриття парапротезних фістул серцевих клапанів.

Розробка та впровадження трансплантації серця, легень, органо-комплексу «Серце-легені».

Завідувач кафедри професор Тодуров Б.М. є одним з початківців трансплантації серця в Україні, є автором  першої успішної трансплантації серця в країні та разом зі співробітниками кафедри продовжує успішно розвивати та вдосконалювати цей напрямок хірургії. 

Кафедра бере активну участь в організації та проведенні щорічних реєстрових науково-практичних конференцій «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб», «Дні аритмології в Києві», «Актуальні питання кардіології і кардіохірургії».

Завідувач кафедри професор Тодуров Б.М. є головним редактором науково-практичного журналу «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія». А співробітники професор Фуркало С.М., доцент Зеленчук О.В. та асистент Хохлов А.В. є членами редакційної ради даного журналу. 

Виконання дисертаційних робіт на кафедрі:

У 2023 році була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, аспіранта Харенка Юрія Олександровича – тема дисертації «Порівняння різних методів захисту міокарда при хірургічному лікуванні мітральних вад серця в умовах штучного кровообігу», науковий керівник завідувач кафедри, професор Тодуров Борис Михайлович. 

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на кафедрі виконуються такі дисертації:

Стецюк Ігор Олегович – тема дисертації: «Ефективність клапанзберігаючих операцій при аневризмі кореня та висхідної аорти», науковий керівник завідувач кафедри, професор Тодуров Борис Михайлович. 

Тодуров Михайло Борисович – тема дисертації: «Обгрунтування та оцінка ефективності транскатетерного протезування аортального клапана у пацієнтів зі стенозом аортального клапана», науковий керівник доцент Зеленчук Олег Валерійович. 

Лоскутов Дмитро Олегович - тема дисертації: «Оптимізація хірургічного лікування термінальної серцевої недостатності», науковий керівник завідувач кафедри, професор Тодуров Борис Михайлович. 

Бойко Костянтин Сергійович – тема дисертації «Ефективність проведення гібридних операцій при поєднанні ішемічної хвороби серця та вад аортального клапана», науковий керівник завідувач кафедри, професор Тодуров Борис Михайлович. 

Тимошенко Вікторія Анатоліївна – тема дисертації «Визначення предикторів ранніх післяопераційних ускладнень при операціях на висхідній аорті та оптимізація їх лікування та профілактики», науковий керівник завідувач кафедри, професор Тодуров Борис Михайлович. 

Зарецький Максим Миколайович – тема дисертації «Особливості порушення атріовентрикулярного проведення у пацієнтів з вадами аортального клапана», науковий керівник завідувач кафедри, професор Тодуров Борис Михайлович. 

Шкандала Анна Юріївна – тема дисертації «Оцінка безпосередніх та віддалених результатів ендоваскулярних та гібридних хірургічних втручань у хворих на розшаровуючу аневризму аорти 3 типу», науковий керівник професор Фуркало Сергій Миколайович. 

Стан Микола Васильович – тема дисертації «Оцінювання фракційного резерву кровоплину для визначення тактики реваскуляризаційних втручань у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця», науковий керівник завідувач кафедри, професор Тодуров Борис Михайлович.