Search

Темою ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри на період 2021-2025 років є «Мультидисциплінарний підхід до хірургічного лікування патології серця та магістральних судин», під керівництвом завідувача кафедри, д.мед.н, професора Тодурова Б.М.

Кафедра бере активну участь в організації та проведенні щорічних реєстрових науково-практичних конференцій «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб», «Дні аритмології в Києві», «Актуальні питання кардіології і кардіохірургії», а також виданні науково-практичного журналу «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія».